Mali grad

Julijsko poročilo o prenamnožitvi podlubnikov na Kamniškem

31.07.2015

 

Napoved o verjetni prenamnožitvi podlubnikov iz sredine meseca junija se je uresničila. Pričakovan obseg okoli 6.000m³ (kot v primeru posledic vetroloma v letu 2008) je z 10.000m³ že presežen. Vsi okoljski pogoji, še najbolj pa sušno obdobje z visokimi temperaturami, so v prid razvoju še ene velikih, če ne največje naravne nesreče v naših gozdovih zadnjih sedemdeset let. Smrekovi sestoji, ki so gotovo ponos in velika vrednota gozdnih posestnikov, so ponovno na veliki preizkušnji. Glede na vse pokazatelje, ki pogojujejo ta dogodek, ocenjujemo, da bodo žrtve precej večje, kot si lahko predstavljamo.

Do začetka junija je bilo na območju KE Kamnik evidentirano 54 žarišč podlubnikov s 490 poškodovanimi drevesi v skupni brutto izmeri 573m3. (modro obarvano).

V mesecu juniju in juliju so revirni gozdarji zabeležili 348 žarišč s 7.890 drevesi v skupni brutto izmeri 9.263m3 (na fotografiji je to območje rdeče obarvano).

Napadena so debelejša drevesa smreke, ki na videz niso bila poškodovana zaradi žledoloma, a so bila pa najverjetneje zaradi enormnih ledenih oblog poškodovana v koreninskem sistemu tako, da so bile prekinjene najtanjše korenine in zato se drevesa niso mogla normalno oskrbovati z vlago.

Do sedaj so bila drevesa odkrita na podlagi prvih znakov napada – rjavi črvini na koreničniku (štoru) in kapljajoči smoli, kar pomeni, da je hrošč v razvojni fazi ličinke, ki vneto vrta med lubjem in lesom. Kjer pa so žarišča starejša od 20 dni, so se ličinke že zabubile in pričakujemo skorajšnji izlet mladih hroščev na druga drevesa (nova generacija).

Ob tej izjemni količini napadenih dreves v zelo kratkem času so se začele pojavljati nekatere logistične težave:

Vsem nakopičenim težavam navkljub še naprej pozivamo lastnike gozdov, da pogosteje obiskujejo svoje sestoje z smreko in pozorno zasledujejo znake morebitne napadenosti (rjav prah na panju, kapljice sveže smole in osute zelene iglice). Ob morebitni najdbi napadenih dreves naj lastniki nemudoma začnejo s sečnjo ali njeno organizacijo ter o lokaciji čimprej obvestijo svojega revirnega gozdarja.

Kontakti na krajevni enoti Kamnik:

Besedilo in fotografiji: Zavod za gozdove Slovenije KE Kamnik


<< Nazaj | Novice