Mali grad

Jeseni okoli 190 novih mest v kamniških vrtcih, do konca leta še 80

24.09.2010

 

Občina Kamnik bo v letošnjem letu zagotovila kar 270 novih mest v kamniških vrtcih, kamor bo skupno vključenih preko 1300 otrok.

V primerjavi z letom 2006, ko je bilo v kamniške vrtce vključenih 665 otrok, bo do konca leta ta številka podvojena, kar kaže na velika prizadevanja Občine, da prostor v vrtcih zagotovi vsem otrokom, ki vrtec želijo obiskovati. Interes za gradnjo koncesijskega vrtca je izkazal še en koncesionar, saj na občini že razmišljajo o nadaljnjih aktivnostih na področju otroškega varstva.

Prvega oktobra bo novi Vrtec Oblaček sprejel 28 otrok

Občina Kamnik je v juliju objavila Javni poziv za zbiranje ponudb za oddajo prostorov za najem izvajanja programa predšolske vzgoje z namenom, da najame prostore za nove oddelke otroškega varstva (do 5 oddelkov predšolske vzgoje I. starostnega obdobja).

Na Trdinovi ulici v Kamniku bo tako novi Vrtec Oblaček, enota VVZ Antona Medveda, oktobra sprejel 28 otrok prve starostne skupine (gre za 2 oddelka, kar dopušča Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, II. Ureditev prostora vrtca v stavbah, ki niso grajene namensko za vrtec).

Vrtec Kamenček, ki bo sprejel do 80 otrok, predvidoma odprt do konca leta

Občina je v avgustu pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo nizkoenergetskega Vrtca Kamenček z zunanjo ureditvijo in komunalnimi priključki (vodovod, elektrika, plin, telekomunikacija, meteorna in fekalna kanalizacija). Dela so se takoj pričela, odprtje vrtca, ki bo sprejel do 80 otok, pa načrtujejo do konca leta.

Vrtec bo prizidek k OŠ. 27. julij in bo deloval kot nova enota VVZ Antona Medveda. Zaključena je že tudi obnova jedilnice in šolske kuhinje, ki bo v nadaljevanju služila kot skupna kuhinja šole in vrtca.

Koncesijski Vrtec Zarja bo oktobra sprejel do 155 otrok

Konec oktobra bo svoja vrata odprl tudi koncesijski Vrtec Zarja na Perovem, ki bo sprejel do 155 otrok.

V teh dneh zaključujejo z izvajanjem finalnih tlakov in športnega poda v telovadnici, poteka montaža vrat in nameščanje igral na zunanjih površinah vrtca, začenja se asfaltiranje okolice. V zadnjem tednu septembra sledi opremljanje notranjosti ter že tudi tehnični pregled, ki še čaka vrtec.

Subvencije za vse otroke, ki ne obiskujejo vrtca

Poleg vse ukrepov za zagotavljanje novih prostorov na področju otroškega varstva je Občina Kamnik ena izmed redkih občin, ki je zagotovila subvencije za vse otroke od 1. do 3. let starosti, ki ne obiskuje organizirane predšolske vzgoje in varstva zaradi pomanjkanja prostih mest v vrtcih ali zaradi osebne odločitve staršev. Mesečno tako namenjajo 103 evre na otroka, kar je 20% ekonomske cene programa vrtca. Do začetka septembra je bilo oddanih 340 vlog. Od tega se po zadnjih podatkih prekriva 96 vlog tistih, ki so vložili vlogo za subvencijo, hkrati pa že prejeli odločbo za sprejem otroka v vrtec.

Občina Kamnik subvencionira tudi varstvo pri varuhih predšolskih otrok, kjer mesečno sofinancirajo prav tako 103 evre na otroka. Trenutno imajo na občini sklenjeno pogodbo s petimi varuhi predšolskih otrok.

 

 


<< Nazaj | Novice