Mali grad

Jenkret je biv – podobe Križnikovih pravljic, likovni natečaj 2018

19.04.2018

 

Križnikov festival se je močno usidral v naše in tudi širše okolje. Na Križnikovo pravljično dediščino se spominjamo na različne načine, tudi z likovnim natečajem.  Letošnji že 7. Križnikov pravljični festival se bo odvijal 8. in 9. junija, seveda v Motniku.

Z letošnjim festivalom pa se skupaj z Gozdarskim inštitutom Slovenije posvečamo gozdnim pravljicam v okviru projekta LIFEGENMON.  Z gozdnimi pravljicami želimo spodbuditi spoštovanje do gozda, dreves in zavedanje ohranjanja biotske raznovrstnosti. Z ohranjanjem biotske pestrosti v naših gozdovih so drevesa bolj odporna na okoljske spremembe, ko so vetrolomi, žled, podlubniki. LIFEGENMON je projekt za podporo dolgoročnega ohranjanja prilagodljivosti dreves na spremembe v okolju z razvojem sistema za gozdni genetski monitoring, ki ga vodi Gozdarski inštitut Slovenije.

Organizatorji razpisujejo likovni natečaj Jenkret je biv – podobe Križnikovih pravljic. Tema natečaja je Križnikova pravljica O treh sinovih, ki predstavlja izhodišče za razmišljanje in ustvarjanje na temo ekologije in pomena gozdov. Pravljica govori o očetu, ki svoje tri sinove vpraša: »Kaj bi ti s temi smrekami naredil, če bi bile tvoje?«

Natečaj je namenjen učencem osnovnih šol in je odprt do 25. maja 2018. Izbrana likovna dela bodo razstavljena in nagrajena na 7. Križnikovem pravljičnem festivalu in festivalu gozdnih pravljic.

Več podatkov in navodila za natečaj dobite na spletnem naslovu: http://www.kam.sik.si/Novice/ArtMID/4437/ArticleID/4294/Likovni-natecaj-Jenkret-je-biv-%e2%80%93-podobe-Kriznikovih-pravljic.

Vir: Knjižnica Franceta Balantiča Kamnik


<< Nazaj | Novice