Mali grad

Javno zbiranje ponudb

26.02.2010

 

Občina Kamnik, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, 14/07) in 44. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS št. 84/07, 94/07 in 100/09) in Letnega programa prodaje stvarnega premoženja Občine Kamnik za leto 2010

JAVNO ZBIRANJE PONUDB
za prodajo premične: MONTAŽNI BIVALNI OBJEKT V NASELJU TERME ČATEŽ
dokument


<< Nazaj | Novice