Mali grad

Javno odpiranje ponudb za »Sanacijo strojnice nihalne žičnice Velika planina d.o.o.«

11.04.2011

 

Dopoldan je v mali sejni sobi Občine Kamnik potekalo javno odpiranje ponudb za »Sanacijo strojnice nihalne žičnice Velika planina d.o.o.«. Družba Velika planina d.o.o.  je na portalu javnih naročil objavila javno naročilo za »Sanacijo strojnice nihalne žičnice Velika planina d.o.o.« v mesecu novembru 2010. Rok za oddajo ponudb je bil do 11. aprila 2011 do 10. ure. V tem času je na družbo Velika planina d.o.o. prispela ena ponudba, in sicer od podjetja ELCON d.o.o. iz Domžal (s podizvajalci).

Komisija, ki jo je določil direktor Velike planine d.o.o., Dušan Bombač, je ponudbo danes ob 11. uri v mali sejni sobi Občine Kamnik odprla. Iz zapisnika izhaja, da je ponudba vredna 689.412,70 evrov oziroma 827.295,24 evrov z DDV (na ključ).

Po podpisu sklepa o izbiri in pridobitvijo pooblastila župana, Marjana Šarca, bo v skladu z Zakonom o javnih naročilih s ponudnikom podpisana pogodba, kar pomeni, da mora ponudnik v roku 270 dneh po podpisu pogodbe zaključiti s predvidenimi deli (sanacija elektromotorja, pogonskega kolesa, reduktorja in zavor) oziroma usposobiti sistem za normalno delovanje. Obnovljena nihalka naj bi tako začela delovati predvidoma v sredini decembra 2011.

Nihalka in sedežnica obratujeta po voznem redu, zaradi remonta pa bo obratovanje naprav zaustavljeno konec septembra 2011.


<< Nazaj | Novice