Mali grad

Javno naznanilo o javni razgrnitvi študije variant s predlogom najustreznejše variante za daljnovod 2 x 110 kV Kamnik-Visoko ter okoljsko poročilo

09.09.2013

 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor nas je v preteklem tednu obvestilo, da je bila za potek trase daljnovoda Kamnik – Visoko izbrana varianta, ki ne poteka preko naše občine. Uradna javna razgrnitev za ta DPN bo tako samo v tistih občinah, kjer bo daljnovod dejansko potekal. Gradivo bo sicer razgrnjeno tudi na Občini Kamnik, tako, da se občani lahko seznanijo z vsebino tega DPN, lahko pa se tudi udeležijo javnih obravnav, ki bodo potekale v sosednjih občinah. Javno naznanilo (kjer so podatki o javnih obravnavah in o sami javni razgrnitvi) si lahko preberete tukaj.


<< Nazaj | Novice