Mali grad

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN) in okoljskega poročila (OP)

09.05.2012

 

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO 1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010-popr), 43/2011-ZKZ-C) ter Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 70/08; ZVO-1B, 108/09), Občina Kamnik objavlja

JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka občinskega prostorskega načrta (OPN)in okoljskega poročila (OP)

Občina Kamnik obvešča javnost, da bo javno razgrnjen dopolnjeni osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik, ki ga je pod projektom št. 312 v maju 2012 izdelala družba Locus prostorske informacijske rešitve, d.o.o., Ljubljanska 76, Domžale in Okoljsko poročilo, ki ga je pod projektom št. OP Kamnik 10 v februarju 2012 izdelala Lučka, okoljske in prostorske študije, Vanja Šendlinger s.p, Finžgarjeva ulica 12, Radenci.

Kraj in čas javne razgrnitve

Javna razgrnitev za vse zainteresirane občane bo potekala od 17. maja 2012 do vključno 19. junija 2012.

Ogled dopolnjenega osnutka je možen v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 15. ure, v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure ter v petek od 8. do 13. ure.

V času trajanja javne razgrnitve bo gradivo objavljeno v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na naslednji povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

Ogled delov dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta in povzetka Okoljskega poročila, ki se nanašajo na območje posamezne krajevne skupnosti, bo možen na sedežih posameznih krajevnih skupnosti.

Gradivo strateškega dela OPN in kart namenske rabe zemljišč izvedbenega dela OPN za območje celotne občine Kamnik bo javno razgrnjeno tudi v krajevnih skupnostih Motnik in Srednja vas.

Kraj in čas javne obravnave

V času javne razgrnitve bodo organizirane javne obravnave in sicer:

  • v sredo, 23. maja 2012, s pričetkom ob 16. uri v Kulturnem domu Motnik,
  • v sredo, 30. maja 2012, s pričetkom ob 16. uri v Domu kulture Kamnik,
  • v sredo, 6. junija 2012, s pričetkom ob 16. uri v Kulturnem domu v Srednji vasi.

Način in rok za podajanje pripomb in mnenj

V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjen dopolnjen osnutek podajo pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda:

Rok za oddajo pripomb in predlogov k razgrnjenemu dopolnjenemu osnutku poteče zadnji dan javne razgrnitve.


<< Nazaj | Novice