Mali grad

Javno množično testiranje na SARS-CoV-2

17.09.2021

 

Brezplačno množično testiranje na SARS-CoV-2Vlada Republike Slovenije je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2, ki se je začela uporabljati 23. avgusta. Na podlagi omenjene spremembe uredbe je javno množično testiranje s hitrimi antigenskimi testi samoplačniško, razen za dejavnosti, kjer je PCT pogoj za izvajalce oziroma zaposlene predpisan z odloki. Izvajalec testiranja Zdravstveni zavod Zdravje občanke in občane obvešča o novih terminih, cena samoplačniškega testiranja s HAGT znaša 12 evrov.

TERMINI

DATUM  DAN DOPOLDAN POPOLDAN
20. 9. 2021 PONEDELJEK 6.00 – 12.00  
22. 9. 2021 SREDA   14.00 – 20.00
24. 9. 2021 PETEK 6.00 – 12.00  

V kolikor bodo potrebe po testiranjih večje, boste o dodatnih terminih obveščeni naknadno.

V času energetske sanacije Doma kulture Kamnik se hitro testiranje izvaja v mobilnem kontejnerju Civilne zaščite na parkirišču pred Domom kulture Kamnik. Logistično in tehnično podporo Zdravstvenemu zavodu Zdravje nudi Občinski štab Civilne zaščite. V kolikor menite, da ste bili v stiku z okuženo osebo oziroma obstaja sum, da ste okuženi, vljudno vabljeni na hitro testiranje.


Od 23. avgusta naprej brezplačno hitro testiranje le za izjeme

Od 23. avgusta naprej hitro testiranje ni več brezplačno, razen za izjeme. Po Uredbi o izvajanju presejalnih programov za zgodnje odkrivanje okužb z virusom SARS-CoV-2 so določene izjeme, za katere sredstva za izvedbo presejalnih programov še vedno krije državni proračun.

Med izjemami so:

  • zaposleni: v zdravstvu, v socialnovarstvenih zavodih, v dejavnosti vzgoje in izobraževanja, vključno z visokošolsko dejavnostjo,
  • osebe, ki: izvajajo storitve ali prodajo blaga, organizirajo prireditve, izvajajo vzgojo in izobraževanje na področju verske svobode,
  • osebe,  za katere je z odloki vlade, s katerimi se določajo ukrepi za preprečevanje in obvladovanje posledic nalezljive bolezni COVID-19, določeno obvezno testiranje na virus SARS-CoV-2, 
  • osebe, ki lahko povzročijo širjenje COVID-19 v okolju, kjer obstaja neposredna nevarnost za širjenje, zlasti: uporabniki zdravstvenih storitev, oskrbovanci socialno varstvenih zavodov, osebe v zavodih za prestajanje kazni zapora, osebe v prevzgojnih domovih, osebe v centrih za tujce, osebe v varnih hišah, osebe v azilnih domovih, osebe v integracijskih hišah in kriznih centrih za otroke;
  • osebe, ki se zaradi medicinskih razlogov ne smejo cepiti, kar se izkaže z zdravniškim potrdilom.

Javno množično testiranje na SARS-CoV-2

Pri čakanju na odvzem brisa upoštevajte prometni režim. Z vozilom se pripeljete na točko po sistemu DRIVE IN (pripelji in odpelji). Prostovoljci Občinskega štaba Civilne zaščite občine Kamnik izvajajo rediteljsko službo in skrbijo za prometno varnost ter red na vstopni točki. Poudariti velja, da je čakanje v vozilih bistveno varneje za občanke in občane, hkrati pa glede na vremenske razmere tudi prijaznejše. Iz teh razlogov zato Občinski štab Civilne zaščite naproša, da se tisti, ki to lahko, na lokacijo pripeljete z vozilom in v njem počakate na navodila rediteljev, ki vas bodo sprejeli in usmerili. Ves čas vzdržujte varnostno razdaljo vsaj 2 metra in obvezno nosite zaščitno masko.

Na odvzem brisa se ni potrebno predhodno naročati, s seboj pa imejte osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja. O rezultatu testiranja boste obveščeni na številko SMS, ki jo boste navedli ob odvzemu brisa.

Negativen rezultat testa pomeni, da trenutno virus v brisu ni zaznaven in naj vam ne da občutka lažne varnosti, saj ste že čez nekaj ur lahko pozitivni. V primeru pozitivnega rezultata pa se takoj izolirajte in o tem obvestite izbranega zdravnika.

V Domu kulture Kamnik, kjer Zdravstveni zavod Zdravje izvaja testiranje s hitrimi antigenskimi testi, pisnih potrdil ne izdajajo. Testiranci, ki bi želeli izvid, lahko pokličejo v Zdravstveni zavod Zdravje ali pišejo na testiranje@zzzdravje.si, izvajalec pa jim bo izvid poslal po elektronski pošti.

Testiranje je namenjeno odkrivanju asimptomatskih zdravih prenašalcev virusa in ne testiranju ljudi, ki imajo prisotne lahko tudi blage simptome okužbe dihal ali prebavil. V primeru bolezenskih znakov pokličite Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik na koronamobi 051 642 922.


Zdravstveni dom dr. Julija Polca Kamnik

V Zdravstvenem domu Kamnik je vsak ponedeljek, sredo in petek možnost samoplačniškega testiranja s hitrimi antigenskimi testi z izdajo potrdila po skupni ceni 12 evrov. Naročiti se je potrebno na Korona telefon 051 642 922 najkasneje do 10. ure na dan testiranja. Pred brisom je poleg zdravstvene kartice, obvezna predložitev osebnega dokumenta s sliko.

Več o tem si lahko preberete na spletni povezavi: https://www.zdkamnik.si/obvestila/2021/pcr-brisi-covid-19-ambulanta-korona-mobi.


zVEM

V skladu z zakonodajo (ZZPPZ) se v Centralnem registru podatkov o pacientu (CRPP) obdelujejo podatki o vseh opravljenih testiranjih na virus SARS-CoV-2. Preko www.zvem.ezdrav.si lahko do svojih dokumentov in podatkov dostopa pacient zase ali za svoje otroke do 15. leta starosti. Za dostop je potrebno katerokoli veljavno digitalno potrdilo, dokumenti so dostopni po registraciji na portal. Na portalu je možen tudi izpis potrdila o izvidu testa. Vpogled v CRPP ima tudi vsak osebni zdravnik (Centralni register podatkov o pacientu), ki lahko potrdilo natisne. Potrdilo lahko dobite torej tudi pri osebnem zdravniku.

Dostop do portala https://zvem.ezdrav.si/ in s tem do natisnjenega potrdila o testiranju in cepljenju je od 30. 4. 2021 možen tudi brez kvalificiranega digitalnega potrdila, in sicer s potrditvijo prek SMS-a (Enkratno geslo smsPASS) https://zvem.ezdrav.si/-/prehod-na-sistem-sipass.


<< Nazaj | Novice