Mali grad

Javni vpis novincev v vrtce v občini Kamnik za šolsko leto 2017/2018

02.03.2017

 

Javni vpis novincev v vrtce v občini Kamnik za šolsko leto 2017/2018ko leto 2017/2018 1. Občina Kamnik v skladu s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št.: 17/11, 100/11 in 8/15) objavlja javni vpis novincev za šolsko leto 2017/2018 v naslednje vrtce: 

2. Vpis bo potekal od 6. 3 do 17. 3. 2017 na sedežih vrtcev v času uradnih, in sicer: 

3. Vlogo je potrebno oddati na sedežu vrtca, ki ga je vlagatelj označil kot najbolj želen vrtec (t.j. vrtec prve izbire), ali jo poslati po pošti. Vloge za vpis otrok so na voljo na sedežih vrtcev, v posameznih enotah ter na spletnih straneh vrtcev in Občine Kamnik.

4. Obvestila o sprejemu oziroma zavrnitvi bodo vlagatelji prejeli v 8 dneh po seji Komisije za sprejem otrok v vrtec.

5. Dodatne informacije lahko prejmete na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Kamnik, pri Tini Trček po telefonu: 01/831 81 05 oziroma na sedežu posameznega vrtca iz 1. točke tega poziva.

Poziv

Na uradni spletni strani Občine Kamnik pa je dostopen tudi obrazec Vloga za sprejem otroka v vrtec za šolsko leto 2017/2018.


<< Nazaj | Novice