Mali grad

Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja/direktorice Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik

17.03.2021

 

Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja/direktorice Zavoda za turizem, šport in kulturo KamnikSvet javnega zavoda Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik na podlagi Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP), Odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik« (Ur. l. RS, št. 8/17 in 61/19) ter Statuta Zavoda za turizem, šport in kulturo Kamnik z dne 28. 11. 2019, objavlja javni razpis za prosto delovno mesto direktorja oziroma direktorice javnega zavoda »Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik«.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo poleg splošnih pogojev, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava, izpolnjevati naslednje pogoje:

Kandidati naj pisno vlogo s prilogami pošljejo najkasneje do vključno 14 dni po objavi razpisa v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni razpis, št. 1703/2021 – Direktor javnega zavoda« na naslov: »Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, Glavni trg 2, 1241 Kamnik« s pripisom »Javni razpis za imenovanje direktorja javnega zavoda – NE ODPIRAJ«.

Celoten razpis z razpisnimi pogoji si lahko ogledate TUKAJ.


<< Nazaj | Novice