Mali grad

Javni poziv k predložitvi predlogov za podelitev priznanj Občine Kamnik za leto 2020

20.12.2019

 

Javni poziv k predložitvi predlogov za podelitev priznanj Občine Kamnik za leto 2020Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavlja Javni poziv k predložitvi predlogov za podelitev priznanj Občine Kamnik za leto 2020.

Kandidate za občinska priznanja lahko predlagajo posamezniki, podjetja, zavodi, politične in druge organizacije, društva in drugi subjekti s sedežem na območju občine Kamnik.

Priznanja Občine Kamnik so:

Bronasto priznanje Občine Kamnik se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo. Podeljena bodo največ tri bronasta priznanja.

Srebrno priznanje Občine Kamnik se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za zelo pomembne dosežke v zadnjem obdobju in kot spodbudo za nadaljnje ustvarjalno delo. Podeljena bodo največ tri srebrna priznanja.

Zlato priznanje Občine Kamnik se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredno življenjsko delo ali vrhunske uspehe ali dosežke, ki so pomembni za razvoj in ugled Občine Kamnik. Podeljena bodo največ tri zlata priznanja.

Naziv častni občan Občine Kamnik se podeljuje posameznikom za njihov izjemni prispevek na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa in humanitarnih ali drugih dejavnosti, ki imajo trajen pomen za razvoj, ugled in promocijo Občine Kamnik. Naziv lahko dobi tudi tuj državljan.

Pisne predloge z ustrezno utemeljitvijo je potrebno v zaprti kuverti nasloviti na naslov: Občinski svet Občine Kamnik – Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, s pripisom: »predlog za podelitev občinskega priznanja za leto 2020«.

Komisija bo obravnavala predloge, ki bodo prispeli oziroma bodo oddani priporočeno na pošto do vključno 20. januarja 2020.

Komisija si pridržuje pravico do spremembe vrste priznanja, v kolikor je za to podano soglasje predlagatelja.

Predlogi morajo vsebovati naslednje sestavine:

Predlagatelj lahko poleg kratke pisne utemeljitve poda tudi daljšo pisno obrazložitev predloga (slednja ne bo objavljena!), v kolikor meni, da je potrebna zaradi lažjega odločanja Komisije. Kot pomoč je k javnemu pozivu priložen tudi vzorec za pripravo predloga za podelitev občinskega priznanja.

Javni poziv si lahko v celoti ogledate tukaj.

Evidenca prejemnikov priznanj Občine Kamnik je dostopna na naslednji povezavi: https://www.kamnik.si/obcina-kamnik/priznanja-obcini-kamnik/prejemniki-priznanj-obcine-kamnik-.


<< Nazaj | Novice