Mali grad

Javni poziv LAS Srce Slovenije za izbor operacij v letu 2016

27.09.2016

 

Javni poziv LAS Srce Slovenije za izbor operacij v letu 2016Lokalna akcijska skupina (LAS) Srce Slovenije je na spletni strani www.las-srceslovenije.si/sl_SI/javnost/ v petek, 23. septembra 2016, objavila javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2016. Rok za oddajo vlog na javni poziv je do petka, 4. novembra 2016.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju Strategije lokalnega razvoja na območju občin Dol pri Ljubljani, Kamnik, Litija, Lukovica, Moravče in Šmartno pri Litiji v letu 2016 in sofinanciranje njihovih stroškov. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Okvirna višina razpoložljivih sredstva za sofinanciranje znaša 525.000 evrov. Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije znaša 65 odstotkov.

Informacije o javnem pozivu lahko pridobite po elektronski pošti: las@razvoj.si , po telefonu 01/ 896 27 10, vsak delovnik od 9. do 13. ure. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani www.las-srceslovenije.si  v rubriki Javni pozivi. Zadnja vprašanja bodo možna do srede, 2. novembra 2016.

Hkrati vas obveščamo, da bodo delavnice za predstavitev javnega poziva potekale:

Besedilo in fotografija: Lokalna akcijska skupina (LAS) Srce Slovenije


<< Nazaj | Novice