Mali grad

Javna razpisa za dopolnilna izobraževanja in subvencioniranje zaposlitev mladih do 29 let na področju kulture

18.01.2018

 

Javna razpisa za dopolnilna izobraževanja in subvencioniranje zaposlitev mladih do 29 let na področju kultureJavni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti je v okviru izbora operacij pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD (JR ESS PDZM 2016–2020) objavil dva javna razpisa, in sicer za dopolnilna izobraževanja in za subvencioniranje zaposlitev mladih do 29 let na področju kulture.

Javni razpis za dopolnilna izobraževanja mladih na področju kulture

V Uradnem listu (Ur. l. št. 3/2018) je bil v okviru v okviru izbora operacij Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD objavljen: Javni razpis za dopolnilna izobraževanja mladih na področju kulture. Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80%), preostali del sredstev pa je zagotovljen iz slovenskega proračuna.

JSKD nudi BREZPLAČNO izobraževanje v okviru 120-urnih temeljnih in dopolnilnih področnih modulov:

Temeljni področni moduli (80-120 ur)

Dopolnilni področni moduli (40 ur)

Na kratko o razpisu

Prijavo na javni razpis lahko oddajo brezposelni mladi do 29. leta, ki jih zanima delo v kulturi oziroma na kulturnem področju in bi radi pridobili dodatna znanja in kompetence v enem izmed zgoraj navedenih modulov.

Na podlagi novo pridobljenih znanj in potrdila o zaključenem izobraževanju bodo imeli v več možnosti za zaposlitev. Delodajalcu,

ki bo kandidiral na naš razpis za subvencije s kandidatom, ki bo imel zaključeno to izobraževanje, bomo prijavo vrednotili s 4 dodatnimi točkami.

Letos bomo v izobraževanje na podlagi PRIJAVE in izbirnega postopka vključili 55 kandidatov (33 iz vzhodne kohezijske regije in 22 iz zahodne kohezijske regije).

Kdo se lahko prijavi?

Lahko se prijavijo brezposelni mladi do 29. leta starosti, ki se ne usposabljajo ali izobražujejo iz javnih sredstev in jih zanima delo na področju kulture.

POMEMBNO: Kandidat za izobraževanje ob podpisu pogodbe o vključitvi v program ne sme biti starejši do 29 let.

Postopek prijave

Kandidati se prijavijo na Javni razpis zOBRAZCEM za formalno prijavo (JSKD_ESS_obr_2018_obr2.do), objavljenem na spletni strani: http://www.jskd.si/financiranje/ess/2018/razpis_izobrazevanje_2018.htm

tako, da pošljejo izpolnjeno prijavo skladno z navodili na: JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana

Rok za prijavo je 2. marec 2018.

Razpis in razpisna dokumentacija: http://www.jskd.si/financiranje/ess/2018/razpis_izobrazevanje_2018.htm

Javni razpis za subvencioniranje zaposlitev mladih do 29. leta na področju kulture

V okviru izbora operacij Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD je objavljen Javni razpis za subvencioniranje zaposlitev mladih do 29. leta na področju kulture. Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80%), preostali del sredstev pa je zagotovljen iz slovenskega proračuna. 

Kdo se lahko prijavi?

Delodajalci, ki bi s pomočjo subvencije v višini 5.000,00 EUR želeli zaposliti brezposelne mlade osebe do 29. leta starosti za delo v kulturi oziroma na kulturnem področju delovanja.

Na kratko o razpisu

Postopek prijave

Kandidati se prijavijo na Javni razpis z OBRAZCEM Prijava na razpis (JSKD_ESS_subv_2018_obr2.doc), objavljenem na spletni strani http://www.jskd.si/financiranje/ess/2018/razpis_subvencije_2018.htm tako, da pošljejo izpolnjeno prijavo skladno z navodili na:
JSKD, Štefanova 5, 1000 Ljubljana

Rok za oddajo prijave z izbranim kandidatom petek, 16. marec 2018

Razpis in razpisna dokumentacija: http://www.jskd.si/financiranje/ess/2018/razpis_subvencije_2018.htm.

Vir: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti


<< Nazaj | Novice