Mali grad

Javna razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin

14.10.2010

 

Občina Kamnik mora na podlagi 10. čl. Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Ur. l. RS, št. 50/06) izvesti javno razgrnitev predloga modelov vrednotenja nepremičnin.  Gradivo za javno razgrnitev se nahaja v pritličju Občine Kamnik (pri vratarju) in bo javno razgrnjeno v času med 4. 10 in 17.11.2010.

Predlogi modelov vrednotenja nepremičnin so za celotno območje Slovenije dostopni na spletnem naslovu www.obvescanje.si

Pripombe lahko vsi zainteresirani podajo na GURS v elektronski obliki na naslov: www.obvescanje.si. Pripombe lahko pošljete tudi preko obrazca, priloženega v brošuri,  ki ste jo prejeli na dom na naslov: Geodetska uprava RS, poštni  predal 494, 1000 Ljubljana.  

Podatki o nepremičninah in namenski rabi prostora v občini Kamnik so občanom dostopni na Prostorskem informacijskem sistemu občin na naslovu www.geoprostor.net/PISO.


<< Nazaj | Novice