Mali grad

Javna obravnava sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta K9 Šole

11.01.2012

 

Današnje javne obravnave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta K9 Šole, ki je potekala v sejni dvorani občinske stavbe, so se udeležili pretežno občinski svetniki in predstavnik medijev. Po uvodnem pozdravu župana Marjana Šarca je vodja Oddelka za urejanje prostora Tadeja Križnar Jamnikar predstavila dosedanji postopek priprave. Predstavnik pripravljavca družbe Genius Loci d.o.o. Janez Kuzman pa je prisotne seznanil s predlaganimi vsebinskimi spremembami.

 

Sledila so vprašanja, ki so se nanašala predvsem na vsebino oziroma razlike med trenutno veljavnim UN K9 Šole in predlaganim osnutkom.

 

Majhno udeležbo na javni obravnavi lahko pripišemo dejstvu, da je bilo o projektu Mestne šole v medijih povedano že toliko, da niti strokovne niti druge zainteresirane javnosti  to očitno ne zanima več.

 

<< Nazaj | Novice