Mali grad

Javna obravnava Občinskega prostorskega načrta in Okoljskega poročila

26.06.2013

 

Od 18. 6. 2013 do vključno 1. 8. 2013 poteka ponovna javna razgrnitev Občinskega prostorskega načrta in Okoljskega poročila v Domu kulture Kamnik. Gradivo dopolnjenega osnutka OPN je na ogled v prostorih Občine Kamnik, Glavni trg 24, Kamnik, II. nadstropje, ob ponedeljkih in torkih od 8. do 15. ure, ob sredah od 8. do 12. ure in od 13. do 17. ure ter ob petkih od 8. do 13. ure.V času trajanja javne razgrnitve je gradivo objavljeno tudi v digitalni obliki na spletni strani Občine Kamnik na povezavi http://www.kamnik.si/obcinski-prostorski-nacrt.

Danes pa je v Domu kulture Kamnik potekala še javna obravnava Občinskega prostorskega načrta in Okoljskega poročila v Domu kulture Kamnik, katere se je udeležil tudi župan Marjan Šarec.

Gradivo, ki se javno razgrinja v obliki dopolnjenega osnutka OPN Občine Kamnik, v določeni meri še ni usklajeno s pristojnimi nosilci urejanja prostora. Realno lahko pričakujemo, da bo v postopku usklajevanja mnenj trebaizločiti številne predloge občanov in drugih inštitucij, podanih z željo po zazidljivosti za različne namene.

Uvodno predstavitev je podala vodja Oddelka za urejanje prostora dr. Marija Tadeja Ježek. V nadaljevanju je sledila predstavitev Okoljskega poročila, ki jo je podal Uroš Kobe, predstavnik izdelovalca okoljskega poročila. Dr. Primož Banovec je predstavil Hidrološko hidravlične študije za območje reke Kamniške Bistrice, Nevljice in Motnišnice. V nadaljevanju javne obravnave je Leon Kobetič, predstavnik izdelovalca OPN predstavil dopolnjen osnutek OPN. Po uvodni predstavitvi so številni občani podali vprašanje glede samega postopka in glede umestitev posegov v prostor.


<< Nazaj | Novice