Mali grad

Januarja dve javni razgrnitvi

22.12.2011

 

Občina Kamnik, Oddelek za urejanje prostora obvešča, da se bosta v četrtek, 5. januarja 2012 pričeli dve javni razgrnitvi, in sicer za spremembe ureditvenega načrta UN K9 Šole ter za spremembe zazidalnega načrta B8 Zgornje Perovo.

V torek, 20. decembra 2011 smo izvedli tudi uvodno srečanje za udeležence urbanističnih delavnic, sodelovali pa smo tudi na seji občinskega sveta, kjer je bila v sklopu odgovora na svetniško vprašanje podana informacija o nadaljnjih postopkih priprave Občinskega prostorskega načrta Občine Kamnik.

Prva obravnava je predvidena na marčevski seji, temu pa bo sledila izvedba javne razgrnitve ter javne obravnave za javnost.


<< Nazaj | Novice