Mali grad

Izobraževanje za večjo možnost zaposlovanja v kulturi - poziv 2017

15.10.2017

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je pripravil razpis za brezplačna dopolnilna izobraževanja mladih na področju kulture. Prijavijo se lahko brezposelni mladi do 29. leta starosti, ki se ne usposabljajo ali izobražujejo iz javnih sredstev in jih zanima delo na področju kulture. Rok prijave je petek, 20. 10. 2017.

V Uradnem listu (Ur. l.  št. 63/16) je bil v okviru v okviru izbora operacij "Pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti v okviru JSKD«:  objavljen

Javni razpis za dopolnilna izobraževanja mladih na področju kulture

JSKD nudi BREZPLAČNO izobraževanje v okviru 120-urnih področnih oz. dopolnilnih modulih, in sicer:

MODUL 1: VODENJE GLEDALIŠKE SKUPINE /Temeljni področni modul: 80-120 ur/
Kraj izvedbe: Ljubljana

MODUL 2: LUTKOVNA ŠOLA /Temeljni področni modul: 80-120 ur/
Kraj izvedbe: Ljubljana

MODUL 6: FILMSKA ŠOLA /Temeljni področni modul: 80-120 ur/ Kraj izvedbe 1: Ljubljana
Kraj izvedbe 2: Slovenj Gradec
Kraj izvedbe 3: Krško

Modul 10: ŠOLA ZA LIKOVNE MENTORJE /Temeljni področni modul: 80-120 ur/
Kraj izvedbe: Ljubljana

MODUL 12: KOMUNIKACIJSKE KOMPETENCE IN SODOBNE UMETNIŠKE PRAKSE /Dopolnilni področni modul: 40 ur/ 
Kraj izvedbe: Ljubljana

MODUL 13:  PRAVO, EKONOMIKA IN UPRAVLJANJE V KULTURI /Dopolnilni področni modul: 40 ur/
Kraj izvedbe: Ljubljana

Program sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80%), preostali del sredstev pa je zagotovljen iz slovenskega proračuna.

Na kratko o razpisu

Prijavo na javni razpis lahko oddajo brezposelni mladi do 29. leta, ki jih zanima delo v kulturi oziroma na kulturnem področju in bi radi pridobili dodatna znanja in kompetence v enem izmed zgoraj navedenih modulov.   

Na podlagi novo pridobljenih znanj in potrdila o zaključenem izobraževanju bodo imeli v naslednjem letu več možnosti za zaposlitev v okviru zgoraj navedenih subvencij .

Delodajalcu, ki bo kandidiral na naš razpis za subvencije s kandidatom, ki bo imel zaključeno to izobraževanje bo imel Prijavo vrednoteno s 4 dodatnimi točkami.

Objavljen: http://www.jskd.si/financiranje/ess/2017b/razpis_izobrazevanje_2017.htm

Kdo se lahko prijavi?

Lahko se prijavijo brezposelni mladi do 29. leta starosti, ki se ne usposabljajo ali izobražujejo iz javnih sredstev in jih zanima delo na področju kulture.

Postopek prijave

Kandidati se prijavijo na Javni razpis zOBRAZCEM Prijava (JSKD_ESS_izob_2017_Obr2.doc) objavljenem na spletni strani:

http://www.jskd.si/financiranje/ess/2017b/razpis_izobrazevanje_2017.htm

tako, da pošljejo izpolnjeno PRIJAVO skladno z navodili na JSKD (Štefanova 5, Ljubljana)

Rok prijave je petek, 20. 10. 2017.

Vključevanje kandidatov

POMEMBNO: Kandidat za izobraževanje ob podpisu pogodbe o vključitvi v program ne sme biti starejši do 29 let.

Po predvideni časovnici bo podpisovanje pogodb potekalo med 25. in 30. oktobrom 2017, zato morajo biti izbrani kandidati v tem času še stari 29. let.


<< Nazaj | Novice