Mali grad

Izjava župana Marjana Šarca o neprimernem ravnanju z otroki v zasebnem vrtcu Zarja Kamnik

08.04.2013

 

Številni slovenski mediji danes poročajo o neprimernem ravnanju z otroki v zasebnem vrtcu Zarja Kamnik. Ker je bil župan Marjan Šarec o dogodku obveščen s strani medijev in ne s strani pristojne osebe zasebnega vrtca, torej ravnateljice Jelke Golob, se je odpravil na kraj dogodka, kjer je medijem podal izjavo ter se nato sestal z ravnateljico zasebnega vrtca Zarja.

»Dogodek v celoti obžalujem. Gre za otroke. Ali je do neprimernega ravnanja prišlo ali ne, bodo ugotavljali pristojni organi. Sam o dogodku nisem bil seznanjen do današnjega dne, kot pa mi je znano, je v zvezi z dogajanjem v zasebnem vrtcu Zarja, ravnateljica že ukrepala. Delavki sta podali odpoved. V primeru ugotavljanja kazenske odgovornosti pa so za to pristojne druge službe in ne občina, ki o odvzemu koncesije ne razmišlja, « je po sestanku poudaril župan Marjan Šarec.

Odzvali so se tudi v zasebnem vrtcu Zarja, kjer na njihovi spletni strani lahko najdemo izjavo direktorice Jelke Golob: »Prepričana sem, da smo vrtec z visoko stopnjo etične senzibilnosti pri izvajanju pedagoške prakse in dialoga s starši. Ob visoko zastavljenih standardih se zaposleni dobro zavedamo, kaj je primeren odziv v primeru neskladja med ravnanji zaposlenih in kodeksom oziroma etiko pedagoške prakse. Zavedamo se, da ni drugega sodnika za naša dejanja kot naša lastna etična drža oziroma stališča in prepričanja. Vsa naša prizadevanja so v tem trenutku usmerjena v zagotavljanje pozitivne klime in pogojev za otroke v celostnem smislu, v zaščito strokovne in osebne integritete vseh zaposlenih v vrtcu ter okoljih in medijih izven vrtca, ter v zagotavljanje stalnega stika oz. komunikacije za vse starše. V odzivu na negativne okoliščine sta zaposleni strokovni delavki ravnali v skladu z visoko stopnjo prevzemanja odgovornosti. Delo in življenje v našem vrtcu za vse otroke poteka varno in mirno. Vsem staršem vrtca Zarja sem na voljo za dodatne informacije.«

 


<< Nazaj | Novice