Mali grad

Investicije v prometu na področju Tuhinjske doline

16.06.2010

 

V letošnjem letu na območju Tuhinjske doline načrtujemo rekonstrukcijo avtobusnih postajališč s prehodom za pešce ter pripadajočim pločnikom v Špitaliču, ureditev pokritih čakališč ter javne razsvetljave na nekaterih avtobusnih postajališčih, pripravljeni so projekti za gradnjo pločnika v Lazah, Buču in Soteski

V drugi polovici letošnjega leta bomo pričeli z rekonstrukcijo avtobusnih postajališč s prehodom za pešce ter pripadajočim pločnikom v kraju Špitalič, za kar, na podlagi ocenjene vrednosti investicije, namenjamo 100.000 evrov proračunskih sredstev.

V krajih Poreber, Markovo, Laze, Loke, Srednja vas, Podhruška in  Potok bo potekala ureditev pokritih čakališč na avtobusnih postajališčih ter ponekod javne razsvetljave.

Pripravljeni so že tudi projekti za gradnjo pločnika v Lazah v dolžini 1.200 m (med Lazami in Zg. Tuhinjem, ocenjena vrednost celotne investicije 261.000 evrov), v kraju Buč v dolžini 2.300 m (pločnik bo povezava med krajem Buč-Šmartno, ocenjena vrednost investicije je 510.000 evrov) ter v kraju Soteska v dolžini cca 700m (povezava med krajema Vrhpolje in Soteska, investicija ocenjena na 230.000 evrov). Občina za te projekte še čaka soglasje Direkcije Republike Slovenije za ceste.

Direkcija RS za ceste prav tako predvideva v naselju Šmartno izvedbo ukrepa za umirjanje prometa, za kar je že pripravljena projektna dokumentacija, trenutno je zadeva v zaključni fazi odkupa zemljišč.

V Tuhinjski dolini smo samo v lanskem letu v okviru urejanja varnih poti izvedli izgradnjo pločnika, prehoda za pešce, javne razsvetljave in semaforja v Šmartnem, nakup in postavitev tabel šolska pot ter ureditev prehodov za pešce v naselju Loke, Srednja vas, Laze in Buč.

Za urejanje varnih poti v občini smo v letu 2009 namenili dobrih 461.000 evrov, v letu 2010 pa so proračunska sredstva namenjena v višini kar 995.000 evrov.

 

Kar polovica od 28 kritičnih točk bo do konca tega leta odpravljenih

Po besedah mag. Matjaža Srše z oddelka za gospodarske javne službe, so na Občini Kamnik v letu 2008 na temo ureditve pločnikov in avtobusnih postajališč na regionalnih cestah na območju celotne občine določili 28 kritičnih točk, kar polovica od teh pa bo v letošnjem letu realiziranih. Pri večjem delu ostalih še nerealiziranih so v pripravi projekti za izvedbo del.

Prioriteta zagotavljanje varnih poti za najšibkejše udeležence v prometu

Podžupan Brane Golubovič ob tem dodaja, da smo se na Občini Kamnik v letu 2007 odločili, da bo v naslednjih letih ena izmed prioritet zagotavljanje varnih poti našim najmlajšim. »Občinska uprava je v sodelovanju s krajevnimi skupnostmi, sveti staršev šol in državnimi institucijami resno pristopila k projektom. V  letu 2009 se je delo iz pisarn preneslo na teren in danes so po vsej občini vidni ukrepi, kot so table, ki opozarjajo na šolsko pot, osvetljeni in označeni prehodi za pešce na Duplici, Lazah, v Stranjah, Lokah, Srednji vasi in Buču, pločniki, hitrostne ovire, urejena avtobusna postajališča, semaforizirani križišči, kjer potekajo šolske poti, križišče Kranjska - Ljubljanska ter v Šmartnem, več izobraževanj je bilo posvečeno to temo, sredstva namenjamo za šolske prevoz učencev v šole in njihovo varstvo, ipd.« še dodaja podžupan Golubovič.


<< Nazaj | Novice