Mali grad

Invazija podlubnikov v letu 2016 se nadaljuje

03.05.2016

 

Invazija podlubnikov v letu 2016 se nadaljujeV zadnjem toplem in suhem obdobju aprila so revirni gozdarji ob rednih pregledih v kontrolnih pasteh, lovnih nastavah in pozabljenih sortimentih smreke po gozdu zaznali množičen izlet in ponovno zavrtavanje velikega smrekovega lubadarja.

Namnožitev smrekovih podlubnikov – lubadarjev -  v letu 2015 je bila pričakovana, saj se njihova številčnost izrazito poveča po vsaki obsežnejši naravni ujmi. V letu 2015 je bilo v Sloveniji zaradi podlubnikov posekanih 1,8 milijona m3 lesne mase (na Kamniškem 23.840 m3) kar je največ v znani zgodovini slovenskega gozdarstva.

Da bi v čim večji meri omejil širjenje podlubnikov in zagotovil čim manjšo ekonomsko škodo v gozdovih, bo v letu 2016 Zavod za gozdove Slovenije (v nadaljevanju ZGS) uporabil vse razpoložljive vzvode, ki mu jih dopušča zakonodaja. O znakih napada smo opozarjali v lanskem letu, sedaj bi še enkrat opozorili na zadolžitve tako lastnikov gozdov kot strokovnih služb in ostalih uporabnikov gozdnega prostora: http://www.zgs.si/fileadmin/zgs/main/img/CE/varstvo/2015_Lubadarji/Varstvo_pred_podlubniki2015.pdf

Ves čas kurjenja mora zagotavljati požarno varnost, ker je kurjenje v naravi v drugih primerih prepovedano.

V primerih, ko lastnik gozda (stranki v postopku) naloženih del v izreku odločbe ne bo opravil v določenem roku (v večini primerov 21 dni po prejemu odločbe), bo ZGS postopal v skladu z zakonskimi pooblastili

Še nekaj dodatnih pojasnil

Konkretne operativne Informacije v povezavi z prenamnožitvijo podlubnikov - lubadarjev lahko pridobite pri vaših revirnih gozdarjih na Tunjiški cesti 21:

Besedilo in fotografije: Miha Zabret, vodja KE Kamnik, Zavod za gozdove Slovenije


<< Nazaj | Novice