Mali grad

Informacija o vzpostavitvi digitalnega radijskega sistema GSM-R na slovesnkem železniškem omrežju

18.06.2014

 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za infrastrukturo, sporoča, da je v teku projekt »Uvedba digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju«, v okviru katerega se sistem GSM-R vzpostavlja na vseh slovenskih javnih železniških progah. GSM-R sistem je del enega od osnovnih podsistemov, ki sestavljajo železniško infrastrukturo, in sicer del podsistema vodenje, upravljanje in signalizacija, in je kot tak namenjen predvsem opravljanju obveznih gospodarskih služb na javnih železniški infrastrukturi, to je vodenju prometa in vzdrževanju infrastrukture.

Glede na to, da se projekt izvaja tudi na območju občine Kamnik, v nadaljevanju objavljamo nekaj informacij z namenom podrobnejše seznanitve s projektom ter z aktivnostmi, ki se bodo izvajale.

»Uvedba digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju«


<< Nazaj | Novice