Mali grad

Informacija o letošnjem vpisu v vrtce na območju občine Kamnik

09.02.2012

 

INFORMACIJA O LETOŠNJEM VPISU V VRTCE NA OBMOČJU OBČINE KAMNIK

Občinska uprava je v lanskem letu v skladu z Zakonom o vrtcih pripravila nov pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, ki uvaja enotni vpis otrok v vrtce v občini Kamnik in vzpostavitev centralne evidence vpisanih otrok. Eden od zastavljenih ciljev pravilnika predstavlja preglednost nad potrebami po prostih mestih v vrtcih. Občina Kamnik namreč ob jasni sliki o številu čakajočih lažje načrtuje potrebne dodatne kapacitete na področju predšolske vzgoje in varstva.

Pravilnik, ki ga je Občinski svet Občine Kamnik potrdil februarja 2011, je služil kot podlaga za sprejem otrok s šolskim letom 2011/2012. V evalvaciji tekom sprejema in po zaključenem sprejemu otrok v vrtce je bilo ugotovljeno, da je potrebno v sistem sprejemanja otrok vnesti določene spremembe.

S spremembami pravilnika, objavljenimi v Ur. l. RS, št. 100/2011:

V primeru odprtja novega (koncesijskega) vrtca – ne enote ali oddelka obstoječega vrtca – bo občina starše s centralnega čakalnega seznama in starše, ki so naknadno, po razpisu, oddali vlogo (nepravočasno oddane vloge), pozvala k oddaji vloge na poziv k vpisu, ki ga bo objavil novi vrtec.

JAVNI VPIS NOVINCEV V VRTCE V OBČINI KAMNIK

Občina Kamnik v skladu s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št.: 17/11 in 100/11) objavlja javni vpis novincev za šolsko leto 2012/2013 v naslednje vrtce:


Vpis bo potekal v naslednjih terminih:

5. 3. – 16. 3. 2012 (na sedežu Vrtca Antona Medveda)


5. 3. – 16. 3. 2012 (na sedežu Vrtca Peter Pan)


5. 3. – 16. 3. 2012 (na sedežu Vrtca Zarja)


Vlogo je potrebno oddati na sedežu vrtca, ki ga je vlagatelj označil kot najbolj želen vrtec (t.j. vrtec prve izbire), ali jo poslati po pošti. Obrazec vloge je na voljo na sedežu vrtcev, v enotah vrtca in na spletnih straneh vrtcev ter občine.

Obvestila o sprejemu oziroma zavrnitvi bodo vlagatelji prejeli v 8 dneh po seji Komisije za sprejem otrok v vrtec.

Dodatne informacije prejmete na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Kamnik (Katarina Ščetinin Sever, na tel. št. 83 18 139) oziroma na sedežu posameznega vrtca.

OBRAZEC


<< Nazaj | Novice