Mali grad

Informacija o letošnjem vpisu otrok v vrtce

11.03.2011

 

V želji, da bi rešili stisko glede varstva otroka so starši doslej pogosto oddali vlogo za vpis v vrtec za istega otroka v več vrtcev hkrati. V občini Kamnik delujejo Vzgojno varstveni zavod Antona Medveda na Novem trgu v Kamniku in dva zasebna vrtca s koncesijo, vrtec Peter Pan na Cankarjevi 12/B in zasebni vrtec Zarja na Perovem.

Občinski svet Občine Kamnik je 2. marca 2011 sprejel Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, s katerim – izhajajoč iz Zakona o vrtcih – uvaja enotni vpis v vrtec in centralno evidenco vpisanih otrok v vrtec.

Starši bodo v drugi polovici marca za posameznega otroka oddali eno vlogo za vpis v želeni vrtec (t.j. vrtec prve izbire) na območju občine. Ta vrtec bo njihovo vlogo tudi obravnaval in glede na doseženo število točk in prosta mesta otroka s prednostnega seznama, ki ga oblikuje Komisija za sprejem otrok v vrtec, sprejel oziroma zavrnil. Zavrnjeni otroci bodo uvrščeni na čakalni seznam vrtca. Kasneje bodo čakalni seznami vseh treh vrtcev združeni v centralni čakalni seznam. Če se bo v katerem koli vrtcu v občini naknadno oziroma tekom šolskega leta sprostilo mesto, bo vrtec po prednostnem vrstnem redu s čakalnega seznama pozval starša otroka, ki so ta vrtec na vlogi označili kot enega želenih izbir. Na obrazcu vloge bo namreč poleg vrtca prve izbire možno označiti še vrtce drugih izbir oziroma označiti možnost »kamorkoli«.

S centralno evidenco vpisanih otrok v vrtec bo Občina Kamnik pridobila natančnejši podatek o številu kandidatov za vpis v vrtec na njenem območju, saj ne bo podvojenih vlog.


Javni vpis novincev v vrtce v občini Kamnik


Občina Kamnik v skladu s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec, objavljenem v Uradnem listu RS, dne 11. 3. 2011, objavlja javni vpis novincev za šolsko leto 2011/2012 v naslednje vrtce:

Zainteresirani starši (vlagatelji) oddajo vlogo za vpis otroka v vrtec, h kateri je potrebno priložiti zahtevana dokazila (obrazec vloge je na voljo na sedežu vrtca, v enotah vrtca in na spletnih straneh vrtca ter občine).

Vpis bo potekal v naslednjih terminih:

 1. 21. 3. – 25. 3. 2011 (na sedežu VVZ Antona Medveda)
  od ponedeljka do četrtka: od 7. – 11. ure in od 13. do 17. ure ter v petek:  od 7. do 11. ure
 2. 21. 3. – 31. 3. 2011 (na sedežu Vrtca Peter Pan)
  od ponedeljka do petka: od 8. do 16. ure
 3. 21. 3. – 31. 3. 2011 (na sedežu Vrtca Zarja)
  od ponedeljka do petka: od 9. do 12. ure;
  v ponedeljek in torek tudi od: 14. do 17. ure;
  v sredo in četrtek tudi od: 14. do 17. ure.

Vlogo je potrebno oddati na sedežu vrtca, ki ga je vlagatelj označil kot najbolj ustrezen vrtec (t.j. vrtec prve izbire), ali jo poslati po pošti.

Obvestila o sprejemu oziroma zavrnitvi bodo vlagatelji prejeli v 8 dneh po seji Komisije za sprejem otrok v vrtec.

Dodatne informacije prejmete na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Kamnik (Katarina Ščetinin Sever, na tel. št. 8318-139) oziroma na sedežu posameznega vrtca.

Vlogo za sprejem otroka v vrtec skupaj z ostalimi zgoraj opisanimi dokumenti najdene na strani VLOGE IN OBRAZCI pod rubriko PREDŠOLSKO VARSTVO, ŠOLA, IZOBRAŽEVANJE, MLADI.


<< Nazaj | Novice