Mali grad

Gradnja dvopasovnega krožišča in ostale cestne infrastrukture na Duplici poteka po načrtih

23.07.2010

 

Gradnja dvopasovnega krožišča in ostale cestne infrastrukture na Duplici, ki bo zaključena jeseni, poteka po načrtih. Začela so se tudi dela pri gradnji podhoda za pešce in kolesarje.

Investitor, podjetje Hofer trgovina in HTC Ena (Qlandia), se je s pogodbo vredno 2,4 milijona evrov zavezal, da bo ob gradnji trgovskega centra poskrbel tudi za vso komunalno infrastrukturo, kamor sodi poleg novega dvopasovnega krožišča rekonstrukcija cestnega kraka v smeri vzhod (obvoznica), zgrajena bo dvosmerna kolesarska steza, pločnik za pešce, protihrupna ograja ter podhod pod regionalno cesto, ki bo prispeval k varnejšem prečkanju regionalne ceste. Dela pri gradnji podhoda za pešce in kolesarje so se prav tako že začela.

Hkrati bo investitor poskrbel za ureditev zunanjih površin, saj bo vzdolž vodotoka Kamniške Bistrice izvedena pešpot in dvosmerna kolesarska steza ter ob tem na novo zasajena vegetacija.

Kot smo že zapisali, bo novo krožišče bistveno pripomoglo k večji prometni varnosti in pretočnosti prometa na tem območju. Prečkanje regionalne ceste pod podhodom bo za kolesarje in pešce veliko bolj varno, zaradi krožišča pa se na tem delu pričakuje umiritev hitrosti v prometu.

Odprtje trgovskega centra Hofer in Qlandia se načrtuje do konca leta 2010.


<< Nazaj | Novice