Mali grad

Gozdovi gozdnogospodarske enote Kamnik v prihodnjem desetletju

26.10.2020

 

Gozdovi gozdnogospodarske enote Kamnik v prihodnjem desetletjuLastnike gozdov in zainteresirano javnost obveščamo, da si lahko v teh dneh ogledajo osnutek načrta, se o njem informirajo ter podajo mnenja in pripombe. Javna razgrnitev in javna obravnava osnutka gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Kamnik (2020 - 2029) se bo izvedla na sedežu Krajevne enote Kamnik, Tunjiška cesta 21, v Kamniku od 24. 10. 2020 do vključno 6. 11. 2020, in sicer v rednem delovnem času.

Zaradi razmer povezanih s Covid-19 priporočamo, da si načrt ogledate na navedeni spletni strani enotneGA spletiščA državne uprave v zbirkah, med javnimi objavami (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/), kjer si bo moč ogledati vsa gradiva načrta.

Sklep o javni razgrnitvi s pojasnili o izvedbi javne obravnave je objavljen na e-naslovu: https://www.gov.si/teme/gozdnogospodarsko-nacrtovanje/.

Klasična javna obravnava ne bo izvedena.

Zaradi aktualnih razmer (Covid-19) in sprejetja vladnih ukrepov z namenom preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 bo javna obravnava osnutka GGN GGE Kamnik (2020-2029) potekala na način, da lahko lastniki gozdov ter vsi ostali zainteresirani posamezniki in organizacije podajo v času javne razgrnitve osnutka načrta pripombe in predloge z e-sporočilom na naslov andrej.jeklar@zgs.si ali pisno na naslov Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana.

Po koncu javne razgrnitve bo opredelitev do pripomb dostopna na spletni strani Zavoda za gozdove Slovenije (http://www.zgs.si/delovna_podrocja/gozdnogospodarsko_nacrtovanje/javna_obravnava_osnutkov_gozdnogospodarskih_nacrtov_enot_ggn_gge_2020_2029/index.html).

Besedilo in fotografija: kamniški gozdarji ZGS


<< Nazaj | Novice