Mali grad

Gozdni požar na območju KS Sela in opozorilo

31.03.2012

 

Včeraj okoli sedme ure zvečer so bili gasilci obveščeni o gozdnem požaru na območju KS Sela pri Kamnik (med vasjo Kočevo in Žubejevo).

Požar na površini okoli 1000 m2 je gasilcem uspelo pogasiti v slabih dveh urah. Sodelovali so gasilci PGD Sela pri Kamniku, Kamnik in Srednja vas.

Občina Kamnik ponovno opozarja vse občane, da je z dnem, 28. 3. 2012 razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja na območju Slovenije in ob razglasu te stopnje požarne ogroženosti se v skladu z U R E D B O o varstvu pred požarom za naravno okolje šteje:

  1. gozd, to je zemljišče, poraslo z gozdnim drevjem v obliki sestoja ali drugim gozdnim rastjem, ki zagotavlja katero koli funkcijo gozda, ter vsa zemljišča v zaraščanju, ki so kot gozd določena v gozdnogospodarskem načrtu;
  2. obrežni in protivetrovni pasovi drevja;
  3. drevoredi in parki;
  4. obore za rejo divjadi in pašniki;
  5. kmetijska obdelovalna zemljišča, kot so njive, vrtovi, sadovnjaki, vinogradi, hmeljišča in travniki, na območjih, kjer ogenj lahko ogrozi gozd;
  6. kmetijska neobdelovalna zemljišča, kot so pašniki, barjanski travniki, ledine, trstičja, zemljišča z drugim obvodnim rastjem oziroma nerodovitne površine na območjih, kjer ogenj lahko ogrozi gozd ali druge kmetijske neobdelovalne površine oziroma zemljišča v zaraščanju.

V obdobjih, ko je za posamezno območje v naravnem okolju razglašena velika ali zelo velika požarna ogroženost, je tam prepovedano:

Zloženka - Požar v naravi


<< Nazaj | Novice