Mali grad

Gozdna kronika Krajevne enote Kamnik, Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2015

29.02.2016

 

Vremenski pojavi

Gozdna kronika Krajevne enote Kamnik, Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2015Januar: temperature so v jutrih dosegale okrog -4°C, dnevne pa do +5°C. Prve resnejše snežne padavine 30. v mesecu, ko zapade okoli 20 cm snega. Vreme je bilo preko meseca dokaj lepo.

Februar: mesec zmerno do pretežno lep, s temperaturami od 0°C do 6°C. Proti koncu meseca pade nekaj malega dežja.

Marec: prične z močnimi severnimi vetrovi nekaj padavinami, tudi snegom in temperaturami nad 0°C. Mesec se zaključi z zelo hladnim in deževnim vremenom.

April: prva polovica meseca lepa, suha in hladna, z jutranjimi temperaturami okrog 0°C, proti koncu meseca se dnevne temperature povzpnejo do 20°C.

Maj: bil je pretežno lep, najvišjimi temperaturami do 25°C. Preko meseca nekaj deževnih vložkov skupaj z močnim vetrom.

Junij: prva polovica dokaj lepa. Termometer 9. 6. 2015 doseže 31°C. Pojavljajo se posamezne plohe in nevihte. Preostanek meseca je bil bolj hladen, s temperaturami okrog 20°C, nebo pogosto oblačno.

Julij: prva polovicalepa, sončna in vroča, 7. 7. 2015, zjutraj 21°C čez dan 34°C. Ozračje se 8. 7. 2015 ohladi, pojavi se krajevno zelo omejena nevihta s točo na Veliki planini, kjer ledena zrna dosežejo velikost teniške žogice in močneje poškoduje nekaj avtomobilov (totalke) ter razbije precej lesenih streh. Vročinski val traja še ves preostanek meseca, najvišje dnevne temperature se ustavile pri 30°C. Močni nalivi in nevihte 15. in 23. 7. 2015. Oblačen konec meseca prinese nekaj osvežitve z dnevno temperaturo okrog 20°C.

Avgust: prva polovica dokaj lepa brez konkretnejših padavin in najvišjimi dnevnimi temperaturami do 30°C. V drugi polovici meseca več oblačnega vremena, občasne padavine prinesejo ohladitve in temperature okoli 20°C.

September: prva polovica zelo topla z pretežno lepim vremenom, drugo polovico prevladuje pretežno oblačno in hladnejše vreme. 30. 9. 2015 v planinah prvi sneg.

Oktober: v prvi polovici hladno in pogosto deževno vreme, druga polovica meseca dokaj suha s sončnim ter toplim vremenom in temperaturami do 15°C.

November: začetek je bil sončen in topel z temperaturami do 18°C. Sneg zapade 21. 11. 2015. Sledi nekaj hladnejših dni z oblačnim vremenom.

December: prva polovica meseca je bila sončna in hladna s pogosto meglo po nižinah oz nizko oblačnostjo. Zaradi inverzije je bilo v višjih predelih skoraj pomladansko vreme s temperaturami do 12°C. Božič in »Silvestrov dan« sta bila zelena - po stoletni pratiki naj bi bila Velika noč 2016 bela.

Ujme in drugi izredni dogodki

Prenamnožitev podlubnikov: leto je zaznamovala doslej največja prenamnožitev podlubnikov v zgodovini slovenskega gozdarstva. Dne 7. 7. 2015 je bil razglašen rdeči alarm, pojav je dobil status naravne katastrofe v povezavi s posledicami žledoloma v letu 2014, močnega cvetenja smreke v letu 2015 in učinkov zelo toplega poletja.

Jesenov ožig: nadaljuje se sušenje velikega jesena zaradi jesenovega ožiga. V jesensko zimskem času so se opazneje pojavili znaki prenamnožitve pisanega jesenovega ličarja v obliki odpadanja skorje.

Jelenjad: z lupljenjemmlajših dreves smreke (drogovnjaki po redčenju) povečuje obseg poškodb na območju Špitaliča.

Močan veter je podiral drevje 5. 3. 2015 v ravninskem delu okoli Kopišč in Brsnikov, ter planina Dol.

Gozdni požar: v naravi oziroma na prostem je v letu 2015 zagorelo kar na 15 mestih, da so posredovali gasilci, 2 dogodka sta se dogodila na gozdi površini, in sicer:

Nedovoljeno odlaganje odpadkov: evidentirano je bilo 13 nedovoljenih (»divjih«) odlagališč na gozdnem prostoru: organski odpadki 2, gradbeni odpadki in izkopi 5, komunalni odpadki 2, kosovni odpadki 1, salonitne plošče 1, odslužene pnevmatike 2 in 1 odsluženo motorno vozilo.

Nedovoljenih posegov v gozdni prostor: je bilo 15:7 gozdnih vlak, postavitev objekta 1, nasipavanje z odvečnim izkopnim materialom ali gradbenimi odpadki 6 in 1 krčitev gozda.

Opravljena gojitvena in varstvena dela

Zaradi prednosti izvajanja del na sanaciji žledoloma je bilo opravljeno nekaj manj negovalnih del v mladih gozdovih, močno pa je narasel obseg preventivnih varstvenih del zaradi podlubnikov (požig sečnih ostankov)

Vrsta del

Obseg

Enota

Priprava tal

0,12

ha

Dopolnilna sadnja

0,2

ha

Sadnja

1,15

ha

Sadnja - ujma

1,5

ha

Vzdrževanje grmišč in obrežij

1,4

ha

Vzdrž.pašn. in travn. v gozdu

1,5

ha

Obžetev

40,18

ha

Nega mladja

3,65

ha

Nega gošče

2,65

ha

Nega letvenjaka

2,2

ha

Nega drogovnjaka

2,95

ha

Premazi vršičkov

13,06

ha

Zaščita s tulci

200

kos

Zaščita pred obgriz. in luplj.

200

kos

Ostalo varstvo

53

ur

Obeleževanje sadik

150

kos

Odstranjevanje zaščitnih ograj

350

m

Postavitev lovnih pasti

38

kos

Čiščenje-vzdrževanje pasti

357

kos

Prehod med lov.pastmi

264

kos

Požig ostankov lubadark

1.398,00

kos

Drobitev sečnih ostankov

75

kos

Izbraba (odkazilo) in posek drevja

Redno izbira dreves za posek v letu 2016 se je v skladu z intervencijskim zakonom o odpravi posledic žledu iz leta 2014 izvajala le v predelih, kjer sanacija ni bila potrebna ali pa že na povsem saniranih gozdnih parcelah.

Za posek na željo lastnikov (redna sečnja) so bile v upravnem postopku izdane 404 odločbe, po nadzorstveni pravici (nujen sanitaren posek) pa 970 odločb.

Za krčitev gozda v kmetijske namene je bilo izdano 7 odločb za skupno površino 2.18 ha, izvedeno pa je bilo 8 odločb na skupni površini 2,26 ha.

Vzrok sečnje

Izbrano

Posekano

 

št. dr.

m3

št. dr.

m3

Izbiralno redčenje

4.233

4.062

8.577

6.008

Pomladitvena sečnja

343

408

675

588

Poml. sečnja - končni posek

3.660

3.637

4.500

4.171

Poml. sečnja - svetlitvena sečnja

2.552

2.828

3.443

3.606

Redna sečnja

10.788

10.936

17.195

14.373

Umetna obnova

8

14

 

 

Insekti

28.259

32.225

20.677

23.840

Bolezni, glive

198

127

162

105

Veter

1.832

2.445

2.167

2.832

Žled

74.774

39.095

38.491

22.432

Plaz, usad

12

33

6

16

Požar

3

6

3

6

Poškodbe zaradi dela v gozdu

14

21

13

19

Drugo

2

4

4

7

Neizkoriščeno drevje (kalo)

7.587

1.760

7.747

1.770

Sanitarna sečnja

112.681

75.715

69.270

51.026

Za gozdno infrastrukturo (vlake)

2.206

1.449

1.924

1.198

Daljnovod, plinovod, ...

311

176

533

261

Urbanizacija

93

28

93

28

Kmetijska raba

589

333

855

390

Energetika

8

4

 

 

Krčitve

1.001

541

1.481

678

Sečnja zunaj gozda

407

732

508

807

Ostali vzroki sečenj

14

15

14

15

Posek brez odobritve

334

468

334

468

Insekti (oslabelo)

1.009

835

1.164

938

Bolezni, glive (oslabelo)

1.021

1.014

1.236

1.084

Divjad (oslabelo)

10

4

2

1

Veter (oslabelo)

1.598

1.473

1.497

1.448

Sneg (oslabelo)

115

22

417

108

Žled (oslabelo)

738

571

559

425

Plaz, usad (oslabelo)

9

8

108

159

Poškodbe zaradi dela v gozdu (oslabelo)

245

196

242

185

Drugo (oslabelo)

63

26

160

54

Dodatno posekana neizbrana drevesa

69

89

47

60

Insekti (dodatno posekano)

117

218

106

200

Oslabelo dr.

4.994

4.457

5.538

4.662

Skupaj*

132.433

94.326**

96.264

73.227**

* V posek so zajeta tudi sečišča, kjer je bilo drevje izbrano ali evidentirano v preteklih

   letih, posekana pa v letu 2015.

**Največji možni letni (redni) posek na območju Ke Kamnik v skladu z veljavnimi

   gozdnogospodarskimi načrti znaša 70.000 m3

Vrednost del in gozdnih lesenih sortimentov

*cene so informativne narave, zajete v pogovorih z posameznimi lastniki gozdov

Posek in spravilo                                             od 17 do 23 €/m3

Hlodovina smrekova (zdrava)                      okoli 75 €/m3

Hlodovina smrekova (»lubadarce«)            okoli 45 €/m3

Les iglavcev za embalažo                               40 €/m3

Celulozni les iglavcev                                     18 do 23 €/m3

brusni les iglavcev                                           30 do 40 €/m3

hlodovina macesen III.                                    50 €/m3

Hlodovina javor II.                                            70 €/m3

Hlodovina javor III.                                           50 €/m3

Hlodovina javor embalaža                             40 €/m3

Hlodovina jesen II.                                            70 €/m3

Hlodovina jesen III                                            50 €/m3

hlodovina bukev II.                                           55 €/m3

hlodovina bukev III.                                          50 €/m3

Gradnja in vzdrževanje gozdnih prometnic

Vzdrževalna dela na gozdnih cestah so se pričela dokaj pozno zaradi dodatnega postopkovnega dopolnjevanja na ravni občina MKGP. Na voljo je bilo 35.517 € iz naslova pristojbin in proračuna RS, občina Kamnik je dodala še 12.956 € Izbran izvajalec je bilo Komunalno podjetje Kamnik z podizvajalci. Novost pri načinu vzdrževanja je bila uporaba mulčerja (mlina za kamenje) pri obnovi zgornjega ustroja, zaradi česar se je občutno zmanjšala nabava in navoz nasipnega materiala iz peskokopov.

Vzdrževalna dela v skupni vrednosti 48.473 EUR so se opravila na naslednjih registriranih gozdnih cestah:

Za potrebe spravila je bilo v letu 2015 izdelanih 91 elaboratov (načrtov) za gradnjo vlak v skupni dolžini 30,6 km, zgrajenih in strokovno prevzetih pa je bilo 29 km.

V sodelovanju z Občino Kamnik sta bili usposobljeni za spravilo (sanacijo žledoloma) tudi vlaki, ki sta hkrati dostopni poti k priljubljenim pohodniškim točkam ( Prelesje - sv. Primož in Zg. Tuhinj - sv. Vid), v skupni dolžini 4,3 km.

Odvzem divjadi in monitoring

Odvzem (odstrel in izgube) divjadi na območju LD Kamnik, LD Komenda, LD Sela, LD Tuhinj, LD Špitalič, LD Motnik in v dveh revirjih LPN Kozorog, ki ležita na območju Kamniške Bistrice je bi izveden v naslednjem obsegu:

 

Skupaj kosov

srnjad

532

jelenjad

11

gams

80

muflon

29

divji prašič

26

 

Divjega petelina ob rednem opazovanju (monitoring) 2 rastišč na Veliki planini 10. 4. 2015 ni bilo zaznati. Dne 7. 5. je bil opažen na istem rastišču kot leto poprej. Dne 8. 5. 2015 so bili na rastišču v bližini Konjščice opaženi trije petelini in dve kokoši.

Malega skovika je bilo slišati pod Konšico 10. 4. 2015 ob 7.05.

Koconogi čuk je 16. 4. 2015 pel pod Koritnim vrhom, drugi pa pod Kanceljnom.

Manjši medved se je na območju Kamniške Bistrice zadrževal v aprilu in je napravil nekaj škode na krmiščih Za Gradiščem in na Jermanci.

Gozdno gojitveno načrtovanje

Zaradi povečanega obsega del pri odpravi posledic žledolom in zmanjšanja posledic prenamnožitve podlubnikov so bili obnovljeni načrti 22 gozdnogospodarskih oddelkov v skupni površini 708 ha.

Od 22. 10. 2015 do 30. 10. 2015 je bila na sedežu KE Kamnik. Tunjiška 21, javna razgrnitev ter javna obravnava k potrditvi 17 gozdnogojitvenih načrtov v skupni površini 498 ha, ki pa se je ni udeležil nihče od lastnikov niti od zainteresirane javnosti.

Drugi dogodki krajevne enote

Gozdarji KE Kamnik so v okviru internega izobraževanja obiskali gozdove Nacionalnega parka Severni Velebit.

Pooblaščeni gozdar za ocenjevanje škod po zavarovanih vrstah se je udeležil posveta o upravljanju z prostoživečimi vrstami.

Sodelovanje na delavnici o gozdnogospodarskih in gozdnogojitvenih ukrepih po ujmah večjih razsežnosti – pogled na žled.

Sodelovanje na delavnici »PILOTNO OBMOČJE OBČINE KAMNIK IN VODNA ZEMLJIŠČA«.

Obisk učencev Osnovne šole Frana Albrehta in pogovor v povezavi poklicnega usmerjanja na temo »DELO V GOZDU«.

Udeležba na prireditvi »NAJBOLJ SKRBNI LASTNIK GOZDA 2015«, kjer je bil pohvaljen tudi mladi gospodar Anton Kadunc iz Zg. Tuhinja.

Sodelovanje na narovoslovnem dnevu OŠ Stranje.

Sodelovanje s Taborniki Slovenije v akciji »OBNOVIMO SLOVENSKI GOZD« v Trobelnem in na Klancu pri Komendi 21. 3. 2015.

Sodelovanje z Vrtcem Anton Medved pri že tradicionalnem »JESENSKEM SPREHODU PO GOZDU Z GOZDARJEM« za predšolske otroke.

Dodatnega izobraževanja za sodelovanje pri tečajih varnega dela z motorno žago in traktorjem iz sklopa PRP sta se udeležila dva delavca.

En delavec je aktivno sodeloval na 12 tečajih varnega dela z motorno žago iz sklopa PRP ter kot demonstrator sodeloval na spomladansko jesenskem sejmu kmetijske mehanizacije v Komendi.

Besedilo: gozdarji KE Kamnik
Fotografije: Miha Zabret


<< Nazaj | Novice