Mali grad

Gasilski zvezi Kamnik ob 60-letnici delovanja podeljeno posebno priznanje Občine Kamnik

10.10.2015

 

Župan Marjan Šarec se je popoldan udeležil gasilske parade in slavnostne seje ob 60-letnici delovanja Gasilske zveze Kamnik. Dogodek, kjer smo obeležili prehojeno pot kamniških gasilcev. Pot, ki v boju z neizprosno naravo ni bila vedno lahko, a vendar s srčnostjo, solidarnostjo in nesebičnostjo kamniških JUNAKOV bogata in resnično vredna omembe. Vredna, da ji prisluhnejo mnogi. Vredna opomina na pogum in častna dejanja vseh, ki so delovali v korist naših občank in občanov okroglih 60 let. Vredna posebnega priznanja Občine Kamnik za šestdesetletno aktivno delovanje na področju zaščite in reševanja ter na družbenem in humanitarnem področju.

Gasilska zveza Kamnik je bila, v taki obliki, kot jo poznamo danes, ustanovljena leta 1955. Ob ustanovitvi je bilo v zvezo vključenih 18 gasilskih društev, in sicer Kamnik, Nevlje, Sela, Srednja vas, Šmartno, Zgornji Tuhinj, Motnik, Gozd, Tunjice, Križ, Moste, Komenda in Duplica. Od industrijskih društev so bile v Zvezo vključene Utok, Stol, Silva Stahovica, Titan in podjetje »Kamnik«. Slednja so ob propadu podjetij ukinila svojo dejavnost in tako danes Gasilska zveza Kamnik na območju občine Kamnik povezuje 13 prostovoljnih gasilskih društev, Kamnik, Šmarca, Duplica, Tunjice, Kamniška Bistrica, Gozd, Nevlje, Sela pri Kamniku, Srednja vas, Šmartno v Tuhinju, Zgornji Tuhinj, Špitalič, Motnik, in 1 prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Svilanit.

Pri uresničevanju skupnih interesov Zveza deluje na področju gasilske in reševalne dejavnosti. Preko gasilskih organizacij opravlja naloge gašenja in reševanja ob požarih, preventivne naloge varstva pred požarom ter določene naloge zaščite in reševanja ljudi ter premoženja ob naravnih in drugih nesrečah. V vseh letih svojega delovanja dajejo velik poudarek na izobraževanju in kadrovanju, saj se vodstvo ves čas zaveda, da je treba slediti napredku in nenehno pridobivati nova znanja. Tako je v jubilejnem letu vpisanih 2.823 gasilcev, vsi ti pa imajo pridobljena mnoga osnovna in specialna znanja. Na ravni lokalne skupnosti zelo dobro sodelujejo med vsemi elementi sistema varstva pred nesrečami, ob večjih naravnih nesrečah pa vodenje intervencij poteka v skladu z usmeritvami štaba Civilne zaščite Občine Kamnik.

Slovesnost ob praznovanju okroglega jubileja se je pričela z gasilsko parado, ki je napolnila ulico od Glavnega trga do Doma kulture Kamnik. Na njej so sodelovale gasilke in gasilce vseh prostovoljnih društev občine Kamnik in industrijskega društva občine Kamnik, pridružile pa so se jim tudi tovarišice in tovariši gasilskih društev sosednjih občin. Za glasbeno popestritev so poskrbele članice in člani Mestne godbe Kamnik, posebno noto so dodali gasilski praporščaki in gasilska vozila, ki so parado tudi sklenila.

Dogajanje se je nato preselilo v Dom kulture Kamnik, kjer se je, ob zvokih slovenske in gasilske himne, v izvedbi Mestne godbe Kamnik in Mešanega pevskega zbora Cantemus Kamnik, ob 18. uri pričela slavnostna seja. Poleg župana Marjana Šarca so se slovesnosti udeležili tudi poslanec Državnega zbora mag. Matej Tonin,  namestnik generalnega direktorja Uprave za zaščito in reševanje Branko Dervodel, namestnik predsednika Gasilske zveze Slovenije magister Janko Cerkvenik, član Poveljstva Gasilske zveze Slovenije Jože Oblak, član Upravnega odbora Gasilske zveze Slovenije tovariš Janko Žuntar, predstavnik regije Ljubljana III Ivan Vidic, podžupana Občine Kamnik Igor Žavbi in Matej Slapar, direktor občinske uprave mag. Ivan Kenda, poveljnik Civilne zaščite Kamnik mag. Matjaž Srša, predsednik Gasilske zveze Kamnik Marjan Semprimožnik, poveljnica Gasilske zveze Kamnik Simona Oblak, predstavniki gasilskih zvez, predstavniki vojašnice Boštjana Kekca iz Bohinjske Bele, predstavniki prostovoljnih gasilskih društev in predstavniki organizacij ter podjetij.

Zbrane je sprva pozdravil predsednik Gasilske zveze Kamnik Marjan Semprimožnik in orisal bogato zgodovino Zveze in med drugim dejal: »Šestdeset let je mejnik, ki zaokrožuje obdobje in delo več generacij. To je svečani trenutek in jubilej, saj se lahko ozremo na prehojeno pot ter ocenjujemo uspešnost in rezultate svojega dela. Spominjamo se in obujamo lepe trenutke, prav tako pa tudi težke, ki so nas spremljali na naši poti, lahko rečemo, da na Kamniškem že preko 130 let. Prav tako se spominjamo naših predhodnikov, ki so v teh desetletjih dokazovali svojo predanost ideji gasilstva. Prostovoljno delo gasilcev veliko prispeva k napredku in kvaliteti življenja v naši državi. Prostovoljstvo je posebna vrednota, ki si zasluži posebno mesto in jo je potrebno še posebej  ceniti. Prostovoljni gasilci smo tisti ljudje, ki so v vsakem trenutku pripravljeni pomagati sočloveku v nesreči, pa naj bo to požar, naravne nesreče ali druge nesreče. Prav tako veliko prostovoljnih ur opravimo na področju organizacijskih nalog, strokovno operativnih nalog, usposabljanj in izobraževanj, požarne preventive, obnove gasilskih domov, prevozov pitne vode in še bi lahko naštevali. Gasilska dejavnost v današnjih razmerah ni le gašenje požarov, temveč ima širši in globlji pomen v celotnem sistemu zaščite in reševanja. Danes se pred javno gasilsko službo postavljajo velike zahteve po sodobni strokovni in hitri enoti, ki naj bo kos vsem pretečim nevarnostim.

V  zadnjih letih so našo občino prizadele številne naravne nesreče in ujme, (spomnimo se samo nekaj najhujših, poplave v letih 2005, 2007, 2010, 2012 in 2014, močan veter julija in avgusta 2008, žledolom 2014) v vseh pa smo imeli gasilci prostovoljci veliko vlogo pri reševanju in odpravljanju posledic. Na ravni lokalne skupnosti poteka zelo dobro sodelovanje med vsemi elementi sistema varstva pred nesrečami, ob večjih naravnih nesrečah pa je vodenje intervencij poteka v skladu z usmeritvami štaba Civilne zaščite Občine Kamnik. Ohranjanje in negovanje pripadnosti prostovoljnih gasilcev vključenih v prostovoljna gasilska društva in Gasilsko zvezo, predvsem na področju izvajanja nalog požarnega varstva je vrednota, na katero smo lahko še kako ponosni, še posebej zato, ker ste prostovoljci pomemben del socialne mreže v katerih ljudje iščejo oporo in pomoč pri obvladovanju razmer ob nesrečah. Zato mi dovolite, da se vam ob praznovanju 60-letnice Gasilske zveze Kamnik iskreno zahvalim, obenem pa vam čestitam za dosedanje zelo uspešno delo in želim, da bi bila Gasilska zveza Kamnik tudi v bodoče najmočnejši člen uspešnega povezovanja društev. Seveda pa nam vsega tega ne bi uspelo brez izredno dobrega sodelovanja z Občino Kamnik, Gasilsko zvezo Slovenije, Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Civilno zaščito, sosednjih Gasilskih zvez, Prostovoljnih gasilskih društev ter vseh občank in občanov, ki nas podpirate in pomagate pri našem humanem delu. Na pomoč!«

K besedi so nato povabili župana Marjana Šarca, ki je v svojem nagovoru poudaril, da so gasilke in gasilci temelj varnosti naše družbe, kar se je ob mnogih situacijah v boju z neizprosno naravo tudi izkazalo, Zvezi pa čestital ob jubileju: »Spoštovani predsednik Gasilske zveze Kamnik, spoštovana poveljnica Gasilske zveze Kamnik, spoštovani visoki gostje, tovarišice gasilke, tovariši gasilci, v 60 letih se je marsikaj zgodilo, tako na področju Gasilske zveze Kamnik kot  na splošno v gasilstvu. Pred 60 leti je bila tehnika za današnje čase nepojmljivo zastarela. Če bi jo primerjali z letalstvom, bi jo lahko primerjali s prvim letalom bratov Wright in današnjimi modernimi letali, ki dosegajo nadzvočne hitrosti. Tako je tudi v gasilstvu. Tehnika se spreminja. Napreduje. Se razvija in krepi. Pridobivamo vedno nova znanja. Pridobivamo vedno nove izkušnje. A vse to ni nič, če ne znamo med seboj sodelovati, če ne znamo biti prijatelji, ali še več, biti tovariši. Kajti tovariš da življenje za svojega tovariša. Pomislimo, da lahko tudi po taki prireditvi, ko smo vsi veseli in srečni, pride do kakšne nepredvidene stvari. In takrat se bo to tovarištvo pokazalo v praksi. Vsi smo ljudje iz različnih poklicev, z različno izobrazbo in različnimi znanji. In prav je tako. Vsa ta znanja s pridom uporabljamo v vsakodnevnem delu v gasilstvu. Gasilstvo ni poklic. Gasilstvo ni prostočasna dejavnost. Gasilstvo je način življenja, ki od nas terja vedno nove in nove izzive. Vedno nove rešitve. Vedno več iznajdljivosti. Kajti slišali smo, da še zdaleč ni požar tisti, ki se ga najbolj bojimo, ampak vse kaj drugega, vsak dan kaj novega. Zato tovarišice gasilke, tovariši gasilci, ne nasedajmo vsakodnevnim govorjenjem o krizi vrednot, o razpadu sistema in o tem, kako se nič več ne izplača. Res je, nismo plačani, a ravno zato imamo tako veliko srce. Dokler bomo imeli tako veliko srce v svojih prsih in, dokler bomo pripravljeni dati tudi življenje za sotovariša, do takrat se lokalni skupnosti, občankam in občanom, ni bati ničesar. Nobena sila nas ne more ustaviti. Nobena sila ne more preprečiti našega sodelovanja, naše srčnosti, našega veselja ob veselih dogodkih, pa tudi kakšne solze žalosti takrat, ko se pač ni dalo pomagati. Tovarišice in tovariši, iskrene čestitke ob 60-letnici z gasilskim pozdravom »Na pomoč!««

Ob tej priložnosti je župan predsedniku Gasilske zveze Kamnik z velikim spoštovanjem podelil posebno priznanje Občine Kamnik za šestdesetletno aktivno delovanje na področju zaščite in reševanja ter na družbenem in humanitarnem področju: »Gasilstvo je povezano z najbolj cenjeno človeško vrlino – humanostjo. Za dobrega gasilca so značilni pogum, požrtvovalnost, nesebičnost in pripravljenost pomagati v še tako nemogočih pogojih. Vse te vrednote pomenijo, da gasilke in gasilci ostajajo zvesti svojemu poslanstvu, da jim Kamničanke in Kamničani lahko zaupamo ter smo ponosni na njihova dejanja.«

Namestnik generalnega direktorja Uprave za zaščito in reševanje Branko Dervodel se še kako dobro zaveda, da se na gasilke in gasilce lahko zanese v vsakem trenutku, zato je ob tej priložnosti med drugim povedal: »Rad bi vam izrekel iskrene čestitke. To je dolga doba, naravne in druge nesreče pa vam niso prizanašale. Tradicija gasilstva na tem območju je izredno dolga in tako s številnimi znanji in z delom narekujete tudi delo v Zvezi. Pomen Gasilske zveze Kamnik je velik, kjer velja omeniti predvsem povezovalno vlogo, ki zagotavlja usklajeno in učinkovito vodenje vseh gasilskih društev v občini, ne nazadnje pa skrbi tudi za promocijo gasilske organizacije, podmladek in veterane ter tiste člane, ki niso več v operativi.« Ob koncu pa dodal: »Gasilci ste največja sila, na katere se lahko zanesemo. Rad bi izkoristil to, da vam iskreno čestitam, se vam zahvalim za vso delo in vam želim veliko uspeha tudi v prihodnje.«

Sklepno dejanje današnje slovesnosti je bila podelitev zahval organizacijam in društvom, ki Gasilski zvezi Kamnik zvesto stojijo ob strani. Za glasbeno popestritev 60-letnice je poskrbela Mestna godba Kamnik pod taktirko Martina Dukariča in Mešani pevski zbor Cantemus Kamnik pod vodstvom Aleša Sedušaka.

ISKRENA HVALA GASILKE IN GASILCI ZA VAŠO NESEBIČNO POMOČ, SOLIDARNOST IN POGUM TER Z GASILSKIM POZDRAVOM »NA POMOČ!« SREČNO V NADALJNJIH 60 LET!

 


<< Nazaj | Novice