Mali grad

Gasilci PGD Kamnik s slavnostno sejo obeležili 130-letnico neprekinjenega organiziranega delovanja

25.08.2012

 

Drevi so gasilci PGD Kamnik s slavnostno parado in sejo obeležili 130-letnico neprekinjenega organiziranega delovanja varstva pred požarom in lokalne javne gasilske službe. Pogumu in srčnosti gasilk in gasilcev je čestital tudi župan Marjan Šarec.

O PGD Kamnik

Prav zaradi številnih požarov, ki so nastali v mestu in okolici ter zaradi neorganiziranega gašenja so bili Kamničani primorani ustanoviti Prostovoljno požarno brambo. Ustanovni zbor Prostovoljne Požarne brambe je potekal 14. avgusta 1882 v prostorih kamniške občine. Pri takratni ustanovitvi in začetnem financiranju Požarne brambe je imel veliko zaslug takratni župan dr. Maks Samec, ki je bil hkrati tudi predsednik Meščanske korporacije. Dr. Maks Samec je ustanovitev požarne hrambe tudi osebno podpiral in v imenu podjetja prispeval finančna sredstva. Prvo gasilsko orodišče je požarna bramba uredila v gospodarskem poslopju »Depo«.

Začetki so bili z današnjega vidika skromni, prevozna brizgalna, nekaj lestev in 300 metrov cevi. Društvo se je razvijalo, a nastopile so tudi težave, obstoj društva je bil celo vprašljiv. Neizbrisno sta v društvo zarezali dve svetovni vojni, leta povojne obnove, gospodarski vzpon Občine Kamnik, prelomno leto 1991 in življenje v lastni državi.

A PGD Kamnik je živelo in se razvijalo in v letošnjem letu pred nekaj dnevi tako praznovalo visok jubilej – 130 let neprekinjenega organiziranega delovanja varstva pred požarom in lokalne javne gasilske službe.

Ta častitljivi jubilej dokazuje pripravljenost priskočiti na pomoč ob kakršnikoli okoliščinah ali naravnih nesrečah. Pomeni tisto vrednoto, ki se je ne glede na velike družbene spremembe, ohranila v svoji izvirni podobi med Kamničani vse do današnjih dni.

Slavnostna parada gasilcev PGD Kamnik

Člani PGD Kamnik so že v dopoldanskem času na Glavnem trgu predstavili vozila in opremo ter mimoidoče seznanili z uporabo defibrilatorja ter temeljnimi postopki oživljanja. Organizirali pa so tudi delavnice za otroke.

Slavnostna parada je iz Glavnega trga do Doma kulture Kamnik, kjer je potekala slavnostna seja, krenila ob 18.30 uri s poveljnikom PGD Kamnik Jožetom Oblakom na čelu, kateremu je dovoljenje za izvedbo parade na slavnostni tribuni predal poveljnik GZS Matjaž Klarič.

Slavnostna seja PGD Kamnik

Po uvodnih zvokih Zdravljice v izvedbi prvega slovenskega pevskega zbora Lira, ki prav tako letos praznuje 130-letnico delovanja, je zbrane goste v Domu kulture Kamnik pozdravila predsednica PGD Kamnik Simona Oblak Zorko. Poudarila je poslanstvo gasilstva in se članicam in članom zahvalila za uspešno opravljanje nalog na področju izvajanja javne gasilske službe, nalog gašenja, opravljanje zahtevnih nalog na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, nesrečami z nevarnimi snovmi ter prometnimi in drugimi nesrečami, ki nas pogosto presenetijo in pretresajo v vsakdanu.

Kratko zgodovino PGD Kamnik je predstavil poveljnik PGD Kamnik Jože Oblak in poudaril: »Danes je PGD Kamnik glede na to, da kot osrednja enota pokriva celotno območje občine Kamnik, ki obsega 266 km2 površine z višinsko razliko preko 2.200 m in ima po zadnjih podatkih nekaj več kot 29.000 prebivalcev ter požarno obremenitvijo,  razvrščeno v V. kategorijo. Društvo ima preko 200 akcij na leto. Osem službenih stanovanj, v katerih živijo člani, ki opravljajo 24 urno dežurstvo, zagotavlja izredno hiter odziv, ki se meri s poklicnimi enotami. Morda marsikdo ravno zaradi tega težko razume, da smo v društvu le prostovoljci, ki pa z vso odgovornostjo in profesionalnostjo delujemo v skladu z našim poslanstvom - nesebično pomagati bližnjemu. Z visoko usposobljenim kadrom in sodobno tehniko smo kos intervencijam, ki so zaradi hitrega razvoja tehnike in tehnologije vedno zahtevnejše. Kot poveljnik se zavedam, da moramo sledili hitremu razvoju predvsem s posodabljanjem voznega parka ter osebne in skupne zaščitne opreme. Rokovanje z njo zahteva usposobljenega človeka, ki stalno nadgrajuje svoje znanje. Ravno zaradi tega velik poudarek namenjamo izobraževanju in usposabljanju. Glede na število članstva imamo izredno visoko usposobljen kader z vrsto osnovnih in specialnih znanj. Izobraževanj se ne udeležujejo samo člani našega društva ampak tudi članice, ki so aktivno vpete v življenje in delo društva. Njihovo delo se odraža na številnih področjih, ki so za delovanje društva izredno pomembna, zato delo in izobraževanje članic podpiram vse od kar sem prevzel mesto poveljnika. Veseli me, da se je v zadnjem obdobju starostna struktura članov znižala in da mladi prevzemajo pomembne funkcija v društvu, kar pomeni, da dobro kadrujemo in da se za napredek društva ni bati. Ravno zaradi tega veliko časa namenimo vzgoji mladine. Res je, da jih nekaj na poti odraščanja najde interese drugod, nekaj jih pa ostane in to je dota za nadaljevanje gasilske tradicije. Po drugi strani pa želimo dati poudarek tudi tistim članom, ki so v preteklosti aktivno delovali in s svojim delom dodali pomemben košček k napredku društva.Ti ljudje so izjemen vir znanja in izkušenj, ki jih lahko prenesejo na mlajše rodove. V teh letih se je poglobilo sodelovanje s Policijo in  Zdravstvenim domom Kamnik ter sosednjimi društvi, k temu so pripomogli predvsem dobro sodelovanje pri intervencijah ter skupna usposabljanja. Na preventivnem področju pa dobro sodelujemo s šolami, vrtci ter krajevnimi skupnostmi. Iskrena hvala vsem članom PGD Kamnik, ki svoj čas namenjate plemenitemu delu, CZ ter občini Kamnik in njenemu županu gospodu Marjanu Šarcu, ki je naklonjen gasilstvu in se zaveda velikega pomena organiziranosti požarnega varstva za dobro vsakega občana.«

V nadaljevanju slavnostne seje je za govorniški oder stopil župan Marjan Šarec, tudi sam gasilec in poudaril: »Področje zaščite in reševanja v Občini Kamnik je organizirano zelo dobro, slovi po profesionalnem odnosu do dela vseh udeležencev. Ne morem reči, da smo brez težav, s katerimi se srečujemo znotraj gasilske organizacije, a se jih trudimo uspešno reševati. V vsaki organizaciji kdaj pa kdaj pride do različnih pogledov na potek dela, sploh če upoštevamo dejstvo, da naša zveza šteje 13 društev in eno industrijsko. Občina Kamnik se ne bo vpletala v delo zveze, bo pa skušala zagotoviti zadostna sredstva za nadaljevanje nakupov vozil in opreme. Najbolj me zabolijo izjave posameznikov, češ da gasilci tekmujejo, kdo bo imel novejše in lepše vozilo. Žalostno je, da to izjavljajo tudi ljudje, ki jim gasilsko delo ni povsem tuje. Nakup gasilske avtolestve v letu 2011 je  dokaz o zmotnosti takšnega mišljenja, saj smo opravili izjemno racionalen in razmeram primeren nakup. Zapomnimo si enkrat za vselej, gasilci ne kupujejo vozil in opreme zato, da bodo z njimi delali vtis na mlada dekleta in da imajo razlog za veselico, ampak zato, da so zmožni posredovati takrat, ko je to potrebno. Kako operativno nesposobno je denimo orodno vozilo GV 1 znamke TAM, se pokaže že na cesti, ko ga med intervencijo vsi vozniki, ki so se mu umikali, prehitijo, ker je vožnja prepočasna, da o odsotnosti vode niti ne govorim. Takšna vozila je povozil čas, so nevarna in ne izpolnjujejo sodobnih kriterijev. PGD Kamnik je sodobno opremljeno društvo, še pomembnejše pa je, da se nenehno izpopolnjuje v znanju, pridobiva nove člane, ne pozablja pa na svoje veterane, ki so v preteklih letih delali za društvo in ga pripeljali na visok nivo. Naša občina je ozemeljsko zahtevna, zato je pomembno, da PGD Kamnik sodeluje tudi z teritorialnimi enotami, ki z vse boljšo opremo lahko izvajajo hitre prve napade in tako maksimalno omejijo škodo. Včasih je veljala količina pretočene vode, danes prihajata  v ospredje taktika in strategija. PGD Kamnik je nosilec razvoja, novih znanj, saj se mnogi člani ukvarjajo z gasilstvom tudi poklicno. Gasilstvo je način razmišljanja, preventivnega delovanja in življenja. Nepredstavljivo je dojemanje prometne nesreče, ko ugasne mlado življenje, otroci izgubijo starše, starši otroke. Gasilec zgolj človek, a v takšnih trenutkih mora biti nadčloveški. Nesreča ne počiva, lahko se zgodi vsakemu, kadarkoli. Veselje ob rešenem življenju odtehta ves denar tega sveta. Vodo vozite za plačilo, a življenja rešujete brezplačno. Ne bom pozabil gospe, ki je poklicala na Občino in pohvalila intervencijo PGD Kamnik ob udaru strele. Bila je ganjena. Spoštovane tovarišice gasilke in tovariši gasilci, v imenu skoraj 30.000 prebivalcev Občine Kamnik se vam iskreno zahvaljujem za vse vaše delo, ki ste ga v preteklih letih opravili. Upam in želim, da bo tako tudi v prihodnje, saj vsakega od nas lahko kadarkoli  čaka srečanje s kruto usodo. Takrat nam bo težko, a veliko lažje, ker bomo vedeli, da ste blizu in nam hitite na pomoč.«

Po kulturnem vložku Mestne godbe Kamnik, brez katere si ne gre predstavljati gasilske slovesnosti, recitaciji Toneta Koželja v stari gasilski uniformi in pesmih pevcev Lire, je sledila podelitev skupno 142-ih priznanj, od tega 95-im članom društva, ki so bili aktivni pri delu društva v zadnjem obdobju ter 47-ih priznanj posameznikom in organizacijam, s katerimi PGD Kamnik sodeluje ali pa mu pomagajo pri uspešnejšem delu. Predsednica PGD Kamnik Simona Oblak Zorko pa  iz rok namestnika generalnega direktorja URSZR Branka Dervodele prejela posebno plaketo CZ ob 130-letnici delovanja PGD Kamnik.

V vseh 130 letih, od dneva ustanovitve pa do danes, so leta obstoja PGD Kamnik zaznamovale marsikatere spremembe in novosti. Društvo se je tem spremembam vedno skušalo prilagajati. Danes je PGD Kamnik sodobna prostovoljna reševalna organizacija, ki šteje preko 90 operativnih članov. In prav zaradi njih, njihove nesebične pomoči, poguma  in požrtvovalnosti se občanke in občani občine Kamnik počutijo varne.

Hvala vam in na pomoč!


<< Nazaj | Novice