Mali grad

Evropski teden regij in mest 2019 v Bruslju

14.10.2019

 

Evropski teden regij in mest 2019 v BrusljuMed 7. in 10. oktobrom je v Bruslju potekal letošnji dogodek Evropski teden regij in mest, ki sta se ga udeležila tudi predstavnik Občine Kamnik, Boris Ravbar in predstavnica Javnega zavoda Mekinjski samostan, Saša Ceglar Vidmar. Evropski teden regij in mest je vsakoletni štiridnevni dogodek, med katerim mesta in regije predstavijo njihove kapacitete za kreiranje rasti in delovnih mest, implementiranje kohezijske politike EU ter dokazujejo pomembnost lokalne in regionalne ravni za uspešno evropsko upravljanje.

Evropski teden regij in mest 2019 v BrusljuDogodek je nastal leta 2003, ko je evropski Odbor regij povabil lokalna in regionalna predstavništva v Bruslju k odprtju njihovih vrat za obiskovalce. Leto kasneje se je pridružil Direktorat za regionalno politiko pri Evropski komisiji. Iz začetnega koncepta se je dogodek razvil v evropsko platformo za mreženje strokovnjakov za lokalni in regionalni razvoj. Izmenjava dobrih praks na področju ekonomskega razvoja in socialne vključenosti, čezmejno sodelovanje, javno-zasebna partnerstva, regionalne inovacije ter lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost, so postale nekatere od njegovih številnih tem. Skozi leta je dogodek prerasel v enega ključnih na področju regionalne politike EU, ki vsako leto privabi okoli 6.000 udeležencev z lokalne, regionalne in EU ravni. Odvije se preko 100 tematskih delavnic in debat, razstav, veliko je priložnosti za mreženje.

Le-to smo izkoristili tudi na letošnjem dogodku Evropski teden regij in mest, kjer smo se udeležili številnih tematskih delavnic s področja evropskih zelenih prestolnic, krožnega gospodarstva, ponovne uporabe grajene dediščine, kulturne dediščine, dinamičnih podeželskih območij, procesov planiranja v okviru integralnega urbanega razvoja, implementacije S3 v Jugovzhodni Evropi itd. Udeležili smo se tudi uvodnega odprtja dogodka v evropskem parlamentu, kjer nas je sprejela tudi evropska poslanka Ljudmila Novak. Razstaviščni prostor Agora Village je bil prostor številnih priložnosti za mreženje in spoznavanje potencialnih bodočih partnerjev za nove projekte.

Evropski teden regij in mest 2019 v BrusljuV sklopu Evropskega tedna regij in mest je potekala tudi slavnostna podelitev nagrad RegioStars za najbolj inovativne evropske regionalne projekte v petih tematskih kategorijah, kjer je projekt CityWalk prejel posebno nagrado po izboru evropskega občinstva. V projektu na temo spodbujanja pešačenja kot trajnostne oblike mobilnosti, ki se je izvajal v okviru programa Interreg Danube, in ki ga je vodil ZRS Bistra Ptuj, partner pa je bil Razvojni center Srca Slovenije, je kot pilotno mesto sodeloval tudi Kamnik, zato smo tega priznanja še toliko bolj veseli.

Evropski teden regij in mest 2019 v BrusljuPriznanje potrjuje pravilno odločitev Občine Kamnik za sodelovanje v širših evropskih mrežah, ki omogoča velik potencial za izmenjavo dobrih praks in izkušenj, pripravo strokovnih izhodišč in podlag, izvedbo manjših investicij ter sodelovanje z evropskimi organizacijami.


<< Nazaj | Novice