Mali grad

Etnološka prireditev »Spoznajte Tuhinjsko dolino skozi njene običaje« v znamenju 10. obletnice Turističnega društva Tuhinjska dolina

27.09.2015

 

Župan Marjan Šarec, podžupan Igor Žavbi in v.d. direktorja Zavoda za turizem in šport v občini Kamnik Franci Kramar so se popoldan udeležili etnološke prireditve z naslovom »Spoznajte Tuhinjsko dolino skozi njene običaje,« ki se je odvijala pri Termah Snovik in je bila v znamenju praznovanja 10. obletnice delovanja Turističnega društva Tuhinjska dolina. Dogodku so med drugim prisostvovali tudi poslanec Državnega zbora mag. Matej Tonin, župan Občine Podčetrtek in predsednik Turistične zveze Slovenije Peter Misja ter predsednik Turističnega društva Tuhinjska dolina Ivan Hribar.

Etnološka sekcija Turističnega društva Tuhinjska dolina ima v svojem programu mnogo prireditev, ki se naslanjajo na ohranjanje kulturne, etnološke dediščine in prikazujejo stare običaje ter predmete, povezane s kmečkim delom in življenjem ter bivanjem v dolini. Eden od njihovih ciljev je tudi obnova nekaj starih, že skoraj pozabljenih objektov ali naprav (mlini, kašče in podobno), ki bi jih pokazali obiskovalcem doline in, ki jih takšna preteklost zanima.

Med bolj odmevnimi prireditvami, ki jih sekcija pripravlja, naj omenimo Žive jaslice ob koncu leta, Velikonočni sejem in današnja osrednja etnološka prireditev, na kateri je bil prikazan kratek povzetek vseh prireditev, ki jih je društvo izvedlo v zadnjih desetih.

In ni jih bilo malo v vseh teh desetih, uspešnih letih delovanja kamniškega društva. Ogledali smo si zanimiv prikaz različnih del in opravil, ki so značilne za Tuhinjsko dolino, od furmanstva, čebelarjenja, gozdarskih del, košnje in spravila sena, mlačev in mletja žita do kmečke ohceti. Prikazano je bilo življenje na kmetiji z dnevnimi opravili na delovni in nedeljski danter predstavitev pesmi in besedil, ki so povezani s kraji v dolini, ki nudi marsikaj zanimivega in vrednega ogleda. Člani društva, ki se zavzemajo za kvaliteto življenja prebivalcev Tuhinjske doline, za turistično prepoznavnost in privlačnost doline in za povezovanje z ostalimi društvi v dolini, pa so tako okrogli jubilej delovanja še posebej slovesno obeležili in v  prelepo kamniško dolino privabili številne obiskovalce, ki so se vživeli v tiste stare čase.

Ob uradnem delu prireditve je zbrane s spodbudnimi besedami pozdravila etnologinja dr. Marjanca Klobčar in vsem članom društva zaželela, da bi še naprej oživljali etnološko izročilo Tuhinjske doline, da bi še naprej na pristen in neposreden način prenašali izročilo in ohranjali vrednote še za mnoge naslednje generacije: »Smer, ki ste jo ubrali, je pozitivna, vredna pohvale in ji kaže slediti. Slediti v tem, da izročate, kar smo dobili od prednikov in vključujete tudi novo ustvarjalnost. Nekoč bo naš čas, čas, ki ga živimo za naše zanamce, izročilo.« 

Predsednik Turističnega društva Tuhinjska dolina Ivan Hribar je ob praznovanju med drugim dejal: »Pred desetimi leti smo se kar nekaj časa pripravljali. Imeli smo več delovnih srečanj in se skupaj odločili, da ustanovimo turistično društvo. Društvo, ki bo povezovalo. Društvo, ki se bo zavzemalo za kvaliteto življenja tukaj v Tuhinjski dolini. Društvo, ki se bo zavzemalo za prepoznavnost. Seveda so bili prvi zametki tukaj že prisotni, saj se je pričela zgodba Term Snovik in to je bil tisti razlog, da smo se skupaj odločili za ustanovitev društva. Vizija je bila smelo zastavljena, zastavljena v štirih delovnih sekcijah. Kar smo si zastavili, smo tudi realizirali v to naše skupno zadovoljstvo. Danes je zgodba turizma v Tuhinjski dolini in širšega območja, zgodba današnjega časa. V Tuhinjski dolini lahko prespi že preko 500 gostov, kar pa ni majhna številka. Hvala vsem, ki ste kakorkoli prispevali k razvoju in delovanju turističnega društva in vas vabim, da s skupno, pozitivno energijo nadaljujmo to našo pot.«

Župan Marjan Šarec je poudaril pomen delovanja Turističnega društva Tuhinjska dolina: »Ni težko povedati nekaj prijaznih besed med prijaznimi ljudmi in v Tuhinjski dolini zagotovo živite ljudje, ki veste, kaj hočete. Ki veste, kaj pomeni spoštovati običaje. Ki veste, kaj pomeni ohranjati tradicijo in z vsem vedenjem gledati tudi v prihodnost. Zagotovo je ta prireditev, pa tudi druge dejavnosti Turističnega društva Tuhinjska dolina, izjemnega pomena ne samo za razvoj kraja, temveč tudi za ozaveščanje ljudi,« ob teh besedah pa članicam in članom društva zaželel iskrene čestitke ob okroglem jubileju, z mislijo, da bi še naprej gojili etnološki pomen te prelepe doline.

Ob današnjem svetovnem dnevu turizma pa je zbrane nagovoril tudi župan Občine Podčetrtek in predsednik Turistične zveze Slovenije Peter Misja: »V veliko čast mi je, da vas lahko pozdravim v imenu Turistične zveze Slovenije. Turizem, kot vemo, je izredno pomembna gospodarska panoga. Ustvarja veliko družbenega proizvoda in je pomembne tudi za to, da ohranja marsikaj v domačem kraju. Vesel sem, da se je Turistično društvo Tuhinjska dolina v vseh teh letih izredno dobro razvilo. Glede na to, da postajate čedalje bolj turističen kraj in turistična občina je zelo pomembno, da tudi vaše društvo v tem kraju deluje, uspešno deluje. Zahvala vsem, ki ste kakorkoli prispevali k delovanju društva v teh desetih letih, k boljšemu turizmu in boljši prepoznavnosti. Želim vam obilo uspeha še naprej!« 

Ob tej priložnosti so bila ustanovnim članom Turističnega društva Tuhinjska dolina podeljena priznanja za zasluge na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine in so jih prejeli Olga in Marjan Drolc, Zdenka Klančnik, Matevž Hribar, Ivanka Bajde, Branko Hribar, Irena Sovinšek, Srečo Urankar, Pavla Tomec, Jožica Hribar, Lučka Drganc ter Manja in Rajko Žebaljec. Članom društva pa je predsednik Turistične zveze Slovenije Peter Misja podelil še bronasto plaketo ob 10. obletnici uspešnega dela pri razvoju turizma.

Druženje se je nadaljevalo v družbi in ob prijetnih domačih vižah ansambla Domačini.

SMELO V NASLEDNJIH 10 LET TURISTIČNO DRUŠTVO TUHINJSKA DOLINA!


<< Nazaj | Novice