Mali grad

Eno leto potovanja Dnevnega centra Štacjon

29.01.2013

 

V letu od odprtja Štacjona so se med nami prepletle mnoge zgodbe in stkale življenjske vezi, da smo skupaj postali sopotniki skozi življenje tako pri vzponih kot pri padcih.

Veliko volje in skupnih naporov je bilo potrebnih, da lahko danes govorimo o prvi obletnici Dnevnega centra Štacjon, ki je odprl svoja vrata 3. januarja 2012. Pri tej uspešni zgodbi so moči združili Občina Kamnik, Center za socialno delo Kamnik in posamezniki, vsi z odprtim srcem in s posluhom za ljudi, ki se srečujejo s težavami v duševnem zdravju. Duševno zdravje je stanje posameznika oziroma posameznice, ki se kaže v njegovem ali njenem mišljenju, čustvovanju, zaznavanju ter dojemanju sebe in okolja. Duševna bolezen se dotakne in razburka celega človeka ter tudi bližnje, zato je še toliko bolj pomembna podpora in pomoč v času bolezni in po njej. Takšno pomoč in podporo ter še mnogo več nudimo osebam z motnjami v duševnem zdravju in njihovim svojcem ter bližnjim v Dnevnem centru Štacjon.

Aktivnosti Dnevnega centra so usmerjene k izboljšanju kakovosti življenja uporabnikov preko spodbujanja k aktivnejšemu sodelovanju pri zagotavljanju njihove lastne socialne varnosti ter spodbujanje k samostojnosti uporabnikov na vseh področjih, z razvijanjem ustrezne socialne mreže in ohranjanje že obstoječe. Nudimo pomoč pri ohranjanju pridobljenih spretnosti, znanj in pri razvijanju ter učenju novih, še posebej socialnih spretnosti. Uporabnike spodbujamo k aktivnemu načinu preživljanja prostega časa ter skrbimo za izboljšanje duševnega zdravja ter splošne fizične kondicije uporabnikov. Za fizično kondicijo skrbi Peter, novi potnik v dnevnem centru, ki meni da: »rekreativno tek zelo pomaga pri duševnem zdravju oziroma rekreacija nasploh«. Zagotavljamo pomoč pri sprejemanju bolezni in jih naučimo živeti z njo. Za zagotavljanje teh ciljev smo oblikovali različne delavnice, od ustvarjalnih do pogovornih, prostočasnih in rekreativnih aktivnosti, organizirali smo tudi tabor in izlete. Ogledali smo si Blejski grad in Bled, Piran in ljubljanski živalski vrt ter štiri dni skupaj preživeli v Tolminu. Skupaj spoznavamo osnove gospodinjskih opravil, praznujemo rojstne dneve in se veliko pogovarjamo, najpomembnejše pri vsem tem pa je, da se vse to odvija v varnem okolju in ob občutku razumevanja in sprejetosti.

Osebam s težavami v duševnem zdravju in njihovim bližnjim zagotavljamo strokovno podporo in pomoč tudi pri soočanju s trenutnimi duševnimi stiskami in težavami ter celostno pomoč pri preprečevanju in razreševanju socialnih stisk. Zaposleni v Dnevnem centru pa si hkrati prizadevamo še za odpravljanje predsodkov glede duševnih motenj in diskriminacije do ljudi s težavami v duševnem zdravju in njihovih svojcev.

V letu, ki je za nami, so se prepletle mnoge zgodbe ljudi in stkale življenjske vezi. V program se je v preteklem letu vključilo 19 oseb in vsaka izmed njih ima svojo zgodbo pred vključitvijo v Dnevni center in po njej. Breda svojo zgodbo o Dnevnem centru povzame takole: »Za začetek sem prišla samo pogledat in mi je bilo tako všeč, da sem takoj začela hoditi vsakodnevno. Tu imamo razne delavnice, najbolj mi je všeč pogovor v skupini. Kar nekaj sem se naučila kar do sedaj nisem dobro znala, tudi o sebi.« Namen Dnevnega centra lepo povzame tudi Mojca Pušenjak, ki o svoji vključenosti pravi: »Meni Dnevni center doprinese veliko druženja, pogovora z odgovornimi osebami, skupne aktivnosti, spoštovanja eden do drugega in veliko smeha. Pomagam pri delavnicah, skrbim za relaksacijo telesa, ljudje mi zaupajo… s tem se zdravimo vsi in osebnostno, duhovno rastemo.... Borimo se skupaj za lepši jutri.« Borimo se proti težavam v duševnem zdravju, borimo se zase in za svoje življenje, vendar skupaj.

Ljudje, ki se vsakodnevno srečujemo v Dnevnem centru Štacjon, sebe imenujemo potniki. Potniki skozi življenje in sopotniki pri vzponih in padcih, v solzah in smehu, ob zmagah in porazih. Veseli smo, da imamo en drugega in da si lahko na potovanju skozi življenje pomagamo skupaj. V imenu potnikov se zahvaljujemo vsem, ki to omogočate.

Besedilo in fotografija: Anja Koželj, Dnevni center Štacjon


<< Nazaj | Novice