Mali grad

Energetska prenova stavb v lasti Občine Kamnik

26.02.2021

 

Občina Kamnik je bila uspešna na razpisu Ministrstva za infrastrukturo za operacijo »Celovita energetska prenova stavb v lasti Občine Tržič, Občine Kamnik in Občine Preddvor«, kjer je v skupnem konzorciju z Občino Tržič in Občino Preddvor kandidirala za pridobitev nepovratnih sredstev s strani Evropskega Kohezijskega sklada. Delež sofinanciranja znaša 49 % celotne vrednosti (skupna vrednost prenove objektov v Občini Kamnik: 886.547,55 EUR).

Občina Kamnik je za celovito energetsko sanacijo prijavila dva objekta v njeni lasti, in sicer: Dom kulture Kamnik in Policijsko postajo Kamnik. Izvedba je načrtovana v letošnjem letu, v sklopu energetske prenove stavb pa se bo izvedlo:

-          Toplotna izolacija objekta – fasada;

-          Okna na lupini stavbe;

-          Vrata na lupini stavbe;

-          Streha/strop proti neogrevanemu podstrešju;

-          Izolacija – pod;

-          Sanacija in optimizacija razsvetljave;

-          Frekvenčna regulacija;

-          Termostatski ventili;

-          Hidravlično uravnoteženje (DKK);

-          Vgradnja toplotne črpalke (PP).

Glavni cilj investicije je izvesti celovito prenovo vključenih stavb ter izvedba mehkih ukrepov, ki bodo izboljšali energetsko učinkovitost stavb, zmanjšali stroške in negativne vplive na okolje.

Splošni cilji investicije so: 

-          Z energetsko učinkovito sanacijo omogočiti boljše pogoje za izvajanje obstoječih aktivnosti v objektih;

-          Izboljšanje delovnega ugodja v javnem objektu;

-          Prihranek pri stroških za energijo;

-          Zmanjšanje emisij CO2 v okolje;

-          Upoštevanje normativov, ki jih postavlja »Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah«.

V naslednjem koraku sledi priprava razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila ter objava na Portalu Javnih naročil RS. Z izbranim izvajalcem bo nato sklenjena pogodba, dela pa bodo predvidoma v celoti izvedena v letošnjem letu.


<< Nazaj | Novice