Mali grad

Društvo diabetikov Kamnik slavnostno obeležilo 30-letnico delovanja

22.03.2014

 

Društvo diabetikov Kamnik je danes obeležilo 30-letnico delovanja. V Domu kulture Kamnik smo s slovesnostjo počastili okrogli jubilej, zbranim pa se je pridružil tudi župan Marjan Šarec.

Društvo diabetikov Kamnik je bilo ustanovljeno 18. junija 1984 na pobudo zdravnika Aleksandra Dopliharja. V 30. letih delovanja Društva diabetikov Kamnik je delo vseh sodelujočih potekalo za dobrobit sladkornih bolnikov. Z bolniki se povezujejo v Društvu in tako aktivno prispevajo k zagotavljanju boljših pogojev za uravnavanje sladkorne bolezni v družbi. Velik poudarek dajejo telesni aktivnosti in druženju, saj je dokazano, da je telesna dejavnost eden temeljnih dejavnikov, ki pomaga krepiti in ohranjati zdravje. Društvo, ki šteje 237 članov, deluje kot humanitarno društvo po načelih nepridobitnosti, prostovoljstva ter v skladu z Zakonom o humanitarnih organizacijah. Sodeluje s pristojnimi organi pri razreševanju problematike oseb, prizadetih s sladkorno boleznijo. Organizirana so predavanja o zdravljenju sladkorne bolezni, zdravi prehrani, zdravem na­činu življenja in druga predavanja povezana s to tematiko. Sodelujejo na različnih kulturnih in športnih prireditvah. Prav tako pa so, v okviru Društva, organizirana zdraviliška okrevanja, skupinske terapije, izleti, sestanki, srečanja in druge oblike sestajanja oseb s sladkorno boleznijo in drugih, ki so z omenjeno problematiko povezani.

Zbrane je ob praznovanju in slovesnosti nagovoril župan Marjan Šarec ter izrekel čestitke ob okroglem jubileju, hkrati pa poudaril pomen delovanje Društva za tiste, ki se spopadajo s to hudo boleznijo: »30 let je v zgodovini človeška zelo malo, lahko rečemo kaplja v morje. V zgodovini Društva diabetikov Kamnik pa je to zelo veliko, kajti v teh 30. letih se je zgodilo marsikaj. Spletla so se nova prijateljstva, v obilici upanja se je naredilo marsikaj na področju preventive, morda je bilo rešeno tudi kakšno življenje. Pravijo, da zdrav človek bolnega ne razume, tako, kot sit lačnega ne in bogat revnega ne. Žal to drži. Bolezni se zavemo šele takrat, ko je že pri nas. Zdravja ne znamo ceniti, dokler ga imamo. Kar pomislimo, že običajni prehlad nam onemogoči marsikaj, kar se nam v vsakdanjem življenju zdi samoumevno. Kaj šele sladkorna bolezen. Tiho in zahrbtno se prikrade v življenje in, ko se zavedamo posledic le-te, takrat je hudo. Marsikomu se zdi, da se bo življenje za vedno končalo. Družba kaj hitro spregleda in izloči bolnega, drugačnega. Tukaj pa nastopi Društvo diabetikov Kamnik, ki deluje v duhu druženja isto mislečih in, kjer se člani čutijo sprejete. Vsaka kronična bolezen je poglavja zase in zahteva veliko odrekanja. Tisto, kar nam je bilo do danes samoumevno, jutri ne smemo več. V Društvu skupaj stopate po trnovi poti, vsi z enakim ciljem, pomagati sočloveku v stiski. Zato izrekam vso priznanje Društvu diabetikov Kamnik za 30-letno delo, ki zahteva veliko odrekanj in prostega časa. Želim, da bi delovali kot doslej. Predvsem pa želim, ne bom rekel, da bi dobili čim več novih članov, ampak, da bi vsi, ki bodo postali vaši člani, pri vas našli pribežališče med tistimi, ki bolnega razumejo in razumejo pomen druženja in premagovanja ovir te zahrbtne bolezni.«

Čestitkam članom Društva se je pridružili tudi predsednik Zveze društev diabetikov Slovenije Peter Miklavčič in poudaril pomen delovanja Zveze društev diabetikov Slovenije in vseh društev, vključenih vanjo.

Predsednica Društva diabetikov Kamnik Savica Juntez je v svojem nagovoru poudarila pomen številnih dejavnosti in aktivnosti, ki jih izvajajo v kamniškem društvu, ki pa se jih člani vedno znova in z velikim veseljem udeležujejo: »V 30. letih delovanja Društva diabetikov Kamnik in Komenda je delo vseh sodelujočih potekalo  za dobrobit sladkornih bolnikov. Z bolniki se povezujemo v društvu in tako aktivno prispevamo k zagotavljanju boljših pogojev za uravnavanje sladkorne bolezni v družbi. Velik poudarek dajemo telesni aktivnosti in druženju, saj je dokazano, da je telesna dejavnost eden temeljnih dejavnikov, ki pomaga krepiti in ohranjati zdravje. Naše delo je aktivno in prostovoljno. S primernim znanjem, našo lastno odgovornostjo in voljo pa lahko storimo veliko za našo bolezen. Prav tako bi bili brez sredstev Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji in pomoči Občin Kamnik in Komenda naši programi močno okrnjeni, zato si tudi v prihodnje na tem področju želimo dobro in uspešno sodelovanje. Iskrena hvala.«

Podeljenih je bilo 24 zahval in priznanj učenkam ter učencem kamniških osnovnih šol in Glasbene šole Kamnik, ki se vsako leto udeležujejo Državnega tekmovanja v poznavanju sladkornih bolezni. Podeljene pa so bile tudi zahvalne listine za pomoč in sodelovanje z Društvom diabetikov Kamnik.

Za kulturni program so poskrbele tercet Veronike, Kulturno umetniško orientalsko društvo Bayani z orientalskimi plesi, Anže Balantič s harmoniko, duet saksofonov v izvedbi Gašperja in Matica Tonina, Zala Jagodic s citrami in Jana Urh z zapeto himno. Za vezno besedo je poskrbela Barbara Božič.


<< Nazaj | Novice