Mali grad

Društvo GRS Kamnik zaključilo z rednim občnim zborom

15.03.2014

 

V poročilu za leto 2013 je bila izpostavljena reševalna dejavnost, ki jo je zaznamovalo močno povečanje števila intervencij. Skupaj smo jih imeli 36, kar je 29 odstotkov več kot v letu 2012 in kar 63 odstotkov več od dolgoletnega povprečja. Značilnost tega leta je bila, da smo 35 reševanj opravili do meseca septembra, nakar je sledilo mirno jesensko-zimsko obdobje s samo dvema intervencijama.

Po številu intervencij smo bili tretje najbolj obremenjeno društvo v Sloveniji

28 intervencij je bilo reševalnih, 8 iskalnih. Reševali smo 37 oseb, od tega je bilo 9 nepoškodovanih, 15 lažje poškodovanih, 8 težje poškodovanih, 1 lažje obolel in 2 težje oboleli. V dolino smo prenesli 2 mrtva turna smučarja. Oba sta bila žrtev snežnega plazu. V intervencijah je sodelovalo 339 reševalcev. Skupaj je bilo opravljeno 1544 ur reševalnega dela.

Posebej je treba omeniti izredno nevarni intervenciji, ko smo ob veliki nevarnosti plazov reševali turna smučarja, ki ju je zasul snežni plaz in stensko reševanje v JV steni Planjave, ko smo zaplezana alpinista rešili tik preden se je razbesnela nevihta.

Leto 2013 je zaznamovala tudi intervencija, kjer smo se zaradi specifičnih razmer odločili, da prepeljemo ponesrečenko v bolnišnico s helikopterjem brez prisotnosti zdravnika. Odločitev je bila gledano z vidika čim hitrejše in učinkovitejše pomoči ponesrečenki pravilna.

V letu 2013 smo izvedli tudi naslednja usposabljanja:

Izpit za člana je opravil Marko Petek.

Poleg reševalnega dela in usposabljanj smo izvedli vrsto preventivnih aktivnosti, kar bo dolgoročno sigurno pripomoglo k izboljšanju varnosti v naših gorah:

Skozi celo leto so intenzivno potekali pogovori z vodstvom Občine Kamnik glede problematike društvenih prostorov, kar je ob koncu leta obrodilo tudi odlične rezultate. Na tem mestu se še posebej zahvaljujemo županu občine Kamnik in g. Matjažu Srši za podporo.

Med člane Društva GRS Kamnik so se kot pripravniki sprejeli: Boštjan Borštnar, Franci Brcar, Aleš Holc, Gregor Hvalc, in Primož Lavrič.

Podeljena so bila priznanja, in sicer:

Besedilo in fotografije: Matjaž Šerkezi


<< Nazaj | Novice