Mali grad

Društvo Demos na Kamniškem izdalo novo knjigo z naslovom "Čas počasi briše"

15.01.2014

 

V Društvu Demos na Kamniškem smo uspešno zaključili izjemno zahteven projekt z delovnim naslovom "Čas počasi briše". Zanj smo uspeli pridobiti tudi javna finančna sredstva, najbolj pa smo ponosni, da je pri nastajanju naše knjige sodelovala množica prostovoljcev, še posebej smo bili veseli mladih diplomantov zgodovine. 

Študijski center za narodno spravo, ki ga je leta 2008 ustanovila Vlada Republike Slovenije, vsako leto pripravi v počastitev 23. avgusta, dneva spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov, prireditev, posvečeno določeni skupini ljudi ali dogodku iz slovenske zgodovine. Društvo Demos na Kamniškem je bilo leta 2012 soorganizator osrednje slovenske prireditve, ki je potekala v Uršulinskem samostanu v Mekinjah in je bila posvečena mobilizirancem v nemško vojsko. Prireditve so se udeležili tudi nekdanji mobiliziranci iz kamniške in komendske občine in njihovi sorodniki. Nekateri od njih so želeli, da bi jim pomagali pri zapisu njihovih spominov. Takrat smo se takrat odločili, da se začnejo zbirati pričevanja še živečih kamniških in komendskih mobilizirancev, pisma, dnevniki, fotografsko gradivo, spomini sorodnikov in znancev na padle ali izginule mobilizirance. Prepričani smo, da brez vedenja, kaj se je dogajalo, poprave krivic in ozdravljenja ran iz preteklosti, ni mogoče graditi uspešne in mirne prihodnosti, mobiliziranci v nemško vojsko pa predstavljajo značilen primer, kako sta najprej nacistična in v nadaljevanju komunistična totalitarna oblast zaznamovali njihovo življenjsko usodo.

Zbrano gradivo, osebne izpovedi samih mobilizirancev ali njihovih sorodnikov (sester, bratov, otrok, vnukov), avtobiografije dveh mobilizirancev, pisma mobilizirancev in celo dnevnik mobiliziranca Stanka Zarnika, ki jih hranijo njihove družine, je bilo 30. novembra 2012 predstavljeno v dvorani Frančiškanskega samostana v Kamniku, spomladi pa je društvo na razpisu Občine Kamnik za izvedbo kulturnih projektov v letu 2013 pridobilo sredstva za knjižno izdajo zbranega gradiva, svojo finančno podporo pa je zagotovila tudi Občina Komenda.

Knjigo, ki sta jo uredila dr. Humarjeva in mag. Podbrežnik sestavljata dva dela: uvodni in osrednji. V uvodnem delu so objavljeni članki, ki z zgodovinskega in etičnega stališča opisujejo čas, nasilno mobilizacijo in našo odgovornost za popravo krivic, storjenih mobilizirancem (dr. Janez Juhant: Ali smo pripravljeni omogočiti žrtvam človeško sočutje in moralno zadoščenje?; ddr. Verena Perko: Pravica do groba – sit tibi terra levis, naj ti bo zemljica lahka; mag. Igor Podbrežnik: Kako smo bili srečni, potem pa je prišla vojna). Tem razpravam sledi Prispevek k bibliografiji del o prisilnih mobilizirancih v nemško vojsko med drugo svetovno vojno, ki ga je pripravil zgodovinar Andrej Kotnik. Na obsežnost mobilizacije kaže prispevek zgodovinarja Mateja Steleta Tanka črta med življenjem in smrtjo – mobiliziranci z območja Tunjic. Mladi zgodovinar je opisal in s preglednico prikazal, kako veliko fantov je bilo mobiliziranih v manjši vasi, kot so Tunjice pri Kamniku.

V osrednjem delu pa je objavljenih 23 pričevanj mobilizirancev oziroma zapisov njihovih usod po spominih, pismih, dnevnikih in bogato slikovno gradivo (fotografije oseb in ohranjenih dokumentov, zlasti pisem). Večina prispevkov je objavljenih prvič. Samo posamezni so bili že v taki ali drugačni obliki objavljeni.

Vse delo, ki je potekalo več kot leto dni (iskanje, zapisovanje, urejanje arhivskega gradiva), je bilo opravljeno brezplačno. Dodana vrednost tega obsežnega projekta pa je, da so pri delu sodelovali tudi mladi kamniški diplomanti zgodovine, ki smo jih s tem spodbudili k obravnavi še ne dovolj raziskanih tem polpretekle zgodovine.

V Društvu Demos na Kamniškem se zavedamo, da v knjigi zagotovo niso objavili vseh spominov mobilizirancev na Kamniškem in Komendskem, ker nismo našli vseh tistih, ki o tej tematiki še kaj vedo. Objava zbornika bo verjetno spodbudila še koga, mobiliziranca, njegovega sorodnika ali prijatelja, ki bi želel, da se njegovo doživljanje mobilizacije in vojne zapiše. To bomo tudi storili. Kar smo do sedaj zbrali, objavljamo v tej knjigi, vsa objavljena besedila bodo kasneje dostopna tudi na spletu, kjer bomo dodajali nova pričevanja in dokumente.

Več o knjigi si lahko preberet na spletni strani Društva Demos na Kamniškem

Igor Podbrežnik, predsednik društva


<< Nazaj | Novice