Mali grad

Druga javna razprava o pripravi Celostne prometne strategije za Občino Kamnik

09.10.2016

 

Druga javna razprava o pripravi Celostne prometne strategije za Občino KamnikNa prvi javni razpravi o pripravi Celostne prometne strategije (CPS), ki se je odvijala v mesecu juniju, ste številne Kamničanke in Kamničani zelo aktivno sodelovali pri določanju glavnih problemov in potreb na področju prometa in mobilnosti, ki jih mora nasloviti ta strategija. Od junija do septembra 2016 vas je približno 230 izpolnilo anketni vprašalnik, kar nekaj predstavnikov različnih organizacij pa je sodelovalo v pogovorih o obstoječem stanju in o potrebah, povezanih z mobilnostjo. Vsa do sedaj zbrana mnenja in predlogi so bili obravnavani in ustrezno upoštevani pri pripravi osnutka analize stanja in pri oblikovanju različnih scenarijev prihodnjega razvoja mobilnosti v občini. Oboje pa želimo sedaj predstaviti na drugi javni razpravi in pridobiti mnenja zainteresirani javnosti.

Vabimo vas na drugo javno razpravo o pripravi CPS za Občino Kamnik – tokrat o analizi stanja in o različnih možnostih razvoja mobilnosti v občini, ki smo jo z namenom, da bi se še bolj približali prebivalkam in prebivalcem občine pripravili v dveh dneh in na dveh lokacijah:

Čeprav bo na obeh srečanjih predstavljena in obravnavana problematika celovite občine, pa bo srečanje v Kamniku prednostno bolj namenjeno razpravi o stanju in možnem razvoju mobilnosti v mestu Kamnik, srečanje v Tuhinjski dolini pa bo prednostno namenjeno razpravi o stanju in možnem razvoju mobilnosti v zaledju Kamnika. Z dvema javnima razpravama tako izpolnjujemo željo, ki so jo izrazili udeleženci na prvi javni razpravi. Udeležite se lahko ene ali obeh razprav.

Na drugi javni razpravi boste lahko najprej prisluhnili predstavitvam osnutka analize stanja in trendov ter različnih možnih poti razvoja mobilnosti v občini (tako imenovanih scenarijev), vključno z njihovimi učinki na življenje prebivalcev občine Kamnik. V dveh delih razprave pa boste najprej podajali svoje komentarje in predloge glede analize stanja, nato pa še glede najbolj optimalnih oblik razvoja mobilnosti v občini (scenarijev).

Obe srečanji bosta novi priložnosti za vse zainteresirane občanke in občane, predstavnike strokovnih institucij, občinske uprave, nevladnih organizacij in gospodarstva, da s svojimi mnenji in predlogi sooblikujete strategijo, ki bo imela nedvomno velik vpliv na vaš vsakdanjik v prihodnjih desetletjih. Vljudno vas vabimo, da se enega, po želji pa tudi obeh srečanj, zanesljivo udeležite.

Podobno kot po prvi javni razpravi bo nabor predlogov in komentarjev z druge javne razprave predstavljen v poročilu in upoštevan pri nadaljnji pripravi strategije.

Več informacij o pripravi CPS vam je na voljo na spletni strani http://cpsobcine.com/kamnik/ in FB profilu https://www.facebook.com/CPS-Kamnik-1786086911635046/?fref=ts.

NE PREZRITE!

Na zaključku javne razprave v Domu kulture v Kamniku bomo izmed vseh tistih, ki so sodelovali pri izpolnjevanju ankete (iz mesta Kamnik in iz zaledja), izžrebali nagrajenko ali nagrajenca, ki bo prejel/a bon v vrednosti 200 evrov za nakup vozovnice integriranega javnega potniškega prometa.

Program druge javne razprave

17.00 - 17.10 Uvodni pozdrav
17.10 - 17.15 O ciljih in poteku druge javne razprave 
17.15 - 17.35 Predstavitev analize stanja mobilnosti v občini Kamnik
17.35 - 18.00 Razprava z udeleženci I: vprašanja in pojasnitve, pripombe na analizo stanja in načelna potrditev analize
18.00 -18.20 Možne poti razvoja trajnostne mobilnosti v občini Kamnik: predstavitev trendov in štirih scenarijev razvoja mobilnosti
18.20– 18.50 Razprava z udeleženci II: vprašanja in pojasnitve, razprava o različnih možnostih razvoja mobilnosti, predvsem o predlaganem scenariju trajnostne mobilnosti
18.50-19.15 Povzetek razprave, napoved nadaljnjih dejavnosti pri pripravi CPS
Prikaz predlogov za slogan in izbor najboljšega predloga
Žrebanje nagrajenke/ca izmed sodelujočih v anketi
Zahvala udeležencem in zaključek javne razprave


 »Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada«


<< Nazaj | Novice