Mali grad

Druga javna obravnava OPN in OP

30.05.2012

 

Popoldan je v Domu kulture Kamnik potekala druga izmed treh javnih obravnav za Občinski prostorski načrt ter Okoljsko poročilo Občine Kamnik. Zbrane je pozdravil župan Marjan Šarec, ki je izpostavil sprejetje Občinskega prostorskega načrta in Okoljskega poročila kot enega izmed najbolj pomembnih dejavnikov razvoja občine kot celote.

Udeležencem so gradivo OPN predstavili vodja Oddelka za urejanje prostora mag. Tadeja Križnar Jamnikar ter Leon Kobetič in projektant Tomaž Kmet iz podjetja Locus d.o.o., ki je pripravljavec Občinskega prostorskega načrta. Okoljsko poročilo je predstavil predstavnik podjetja Lučka s.p. Andrej Gortnar, poplavno študijo pa dr. Primož Banovec iz Inštituta za vode RS.

Poudarek javne obravnave je bil na predstavitvi celotnega OPN-ja, razvojnih usmeritev občine ter mesta Kamnik. Udeleženci so pri javni obravnavi aktivno sodelovali z vprašanji in predlogi, ki so se nanašala tako na izvedbeni kot na strateški del OPN-ja in OP-ja.

Zadnja oziroma tretja javna obravnava OPN in OP bo potekala v sredo, 6. junija, ob 16. uri, v Kulturnem domu v Srednji vasi.

Vabljeni ste, da se javne obravnave udeležite, oziroma se zglasite v drugem nadstropju občinske stavbe in si individualno pogledate gradivo. Za vsa vprašanja pa so vam od ponedeljka do petka na voljo na Oddelku za urejanje prostora.
<< Nazaj | Novice