Mali grad

Dokumentarni film »Aktivirani očka«

29.09.2017

 

Dokumentarni film »Aktivirani očka«Občina Kamnik je partnerica projekta Aktivni.Vsi, ki ga ob sofinanciranju EU izvaja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Spomladi je bil Kamnik eno od prizorišč snemanja dokumentarnega filma »Aktivirani očka«, ki skozi niz razmišljanj moških in žensk različnih generacij ter stroke predstavi vidik starševstva in dejavnega vključevanja očetov v skrb za otroke, pa tudi psihološki vidik prednosti dejavnega očetovstva. Poleg tega si lahko ogledamo, kako znani slovenski očetje usklajujejo družinske in službene obveznosti, sodelovali pa so tudi otroci OŠ Toma Brejca, ki so povedali, kakšna je delitev dela v njihovi družini.

V dokumentarnem filmu sodelujejo redna profesorica za razvojno psihologijo dr. Ljubica Marjanovič Umek na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, in doc. dr. Bojan Musil z Oddelka za psihologijo na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, ki komentirata rezultate raziskav in predstavljata spremembe razmerja med partnerjema pri vzgoji otrok in z njo povezano okrepljeno vlogo sodobnega očeta. Poglede projektnih partnerjev na vlogo očeta pri vzgoji ter enakovredni delitvi skrbstvenih in gospodinjskih opravil med partnerjema ter na pomen odpravljanja stereotipov povzamejo državna sekretarka Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Martina Vuk, župan Občine Kamnik Marjan Šarec, ravnateljica Osnovne šole Toma Brejca Mojca Rode Škrjanc in učiteljica Lea Zbičajnik.

Film je dostopen na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=y2z4aVu5CcI.

Besedilo: Dr. Sonja Robnik, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti


<< Nazaj | Novice