Mali grad

Dokončana sanacija plazu pod cerkvijo v Selih

04.08.2011

 

V mesecu septembru 2010 se je v neposredni bližini temeljev cerkve sprožil zemeljski plaz v dolžini 30 m in širini 25 m. Sproženega je okoli 50 m3 zemeljskega materiala, iz katerega se je cedila talna voda. Ker je bila zgornja plast hribine razgrnjena, bi lahko pričakovali razširitev plazu ob naslednjem deževju. Sanacija bila je nujno potrebna, saj je bil ogrožen objekt.

Dela so se izvajala od 1. do 20.7. 2011. Med izvedbo ni prišlo do bistvenih sprememb glede na projektne rešitve tako, da so bila dela izvedena po projektu.

 

 

 

Izveden je bil podporni zid na brežini (dolžine 15,40 m) - višinsko dobrih sedem metrov pod nivojem temeljev objekta. Temeljen je v hribinsko osnovo, ki se na tem mestu nahaja na globini med 2 m in 2,50 m. Za zidom je bila izvedena drenaža, ki odvaja zaledno vodo iz pobočja. Nad zidom je bila izvedena zložba iz kamna v suho, ki služi kot dodatna stabilizacija terena nad zidom. Po končanih gradbenih delih smo omenjeno zložbo ter glavnino zidu prekrili z zemljino in teren intenzivno zatravili. V sklopu sanacije je bil urejen tudi odvod meteornih voda objekta, ki gravitira na obravnavano stran pobočja. Sanacijska dela v vrednosti 28.544,80 evrov je opravilo Podjetje za Urejanje Hudournikov d.d..


<< Nazaj | Novice