Mali grad

Deseti regijski posvet z župani osrednjeslovenskih občin

11.05.2012

 

Računsko sodišče Republike Slovenije in Občina Kamnik sta danes v sejni dvorani Občine Kamnik priredila regijski posvet z župani, direktorji občinskih uprav oziroma s pristojnimi za področje financ občin osrednje Slovenije na temo problematike razpolaganja z javnimi financami v lokalnih skupnostih. Posvet je bil namenjen izmenjavi mnenj, stališč in vprašanj, povezanih z javnimi financami v občinah in s predmetno zakonodajo. Na posvet so bile vabljene občine Kamnik, Komenda, Lukovica, Domžale, Mengeš, Vodice, Trzin, Medvode, Dobrova - Polhov Gradec, Horjul, Vrhnika, Log - Dragomer, Brezovica, Borovnica, Ig, Škofljica, Grosuplje, Hrastnik, Zagorje ob Savi, Moravče, Dol pri Ljubljani, Litija, Šmartno pri Litiji, Občina Trbovlje, Ivančna Gorica in Mestna občina Ljubljana.

Udeležence je uvodoma nagovoril župan Občine Kamnik Marjan Šarec, ki je poudaril, da je tovrstna oblika predstavitve ugotovitev računskega sodišča in sodelovanja z občinami zagotovo koristna, saj gre za pristop, ki se razlikuje od klasične revizije, v razpravi pa lahko udeleženci dobijo koristne napotke in priporočila za boljše upravljanje z javnimi sredstvi.

Predsednik dr. Šoltes se je županu zahvalil za gostiteljstvo tokratnega posveta in dejal, da je namen predvsem izmenjava izkušenj in prenos znanja čim večjemu številu občin, saj je zaradi velikega skupnega števila občin vsako leto nemogoče izvesti revizijo pri vsaki posamezni.

Vrhovna državna revizorka, pristojna za področje lokalne samouprave, mag. Mojca Planinšek je predstavila delo oddelka, v katerem trenutno poteka 21 revizij. Med temi sta dve reviziji mestnih občin, prav tako pa računsko sodišče izvaja tudi dve prečni reviziji, in sicer na področju projektov, ki so vezani na podeljevanje stavbnih pravic ter na področje upravljanja s kapitalskimi naložbami in ustanavljanje gospodarskih družb.

Vrhovni državni revizor Samo Jereb je na področju gospodarskih javnih služb predstavil problematiko razmerij med občinami in izvajalci gospodarskih javnih služb glede gospodarske javne infrastrukture ter glede upravljanja javnih podjetij, znova pa je izpostavil tudi nekatera vprašanja in ugotovitve revizijskih poročil računskega sodišča s področja oblikovanja cen izvajanja gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Dr. Šoltes je v zaključku poudaril, da bo računsko sodišče po vseh izvedenih posvetih (do konca obiskov vseh občin bosta pripravljena še dva) pripravilo podrobno poročilo, predvsem s predlogi za spremembe predpisov, ki bo namenjeno zakonodajnemu telesu ter izvršilnim organom. Tovrstno zbirno poročilo je bilo pripravljeno tudi po regijskih posvetih, ki jih je računsko sodišče izvajalo v letih 2007-2008.

Sledila je razprava z udeleženci na temo razmerij med občinami in izvajalci gospodarskih javnih služb, najemnin javnih prostorov, nepreglednosti oz. prenormiranosti zakonodaje s strani države do občin, postopkov javnih naročil predvsem z vidika formalnosti v odnosu do gospodarnosti, ustanoviteljskih pravic občin do javnih podjetij, gospodarske javne infrastrukture in zamrznitve cen gospodarskih javnih služb.

 

Deseti regijski posvet se je zaključil z novinarsko konferenco, na kateri sta sodelovala predsednik Računskega sodišča Republike Slovenije dr. Igor Šoltes in župan Marjan Šarec.

Besedilo in fotografije: Nina Furman, RSRS in Janja Zorman Macura, Občina Kamnik


<< Nazaj | Novice