Mali grad

»Delujmo preventivno« v oktobru – mesecu požarne varnosti

02.10.2016

 

»Delujmo preventivno« v oktobru – mesecu požarne varnostiTema letošnjega projekta »Oktober – mesec požarne varnosti« je preventivno delovanje na področjih požarne varnosti in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Preventivno delovanje je zelo pomembno, saj z ustreznim in pravočasnim ravnanjem lahko preprečimo marsikatero nesrečo ali vsaj zmanjšamo njene posledice. Nekatere nesreče lahko predvidimo in se nanje pripravimo, druge se zgodijo hitro in nas presenetijo. Ob nesreči je pomembno hitro in pravilno ravnanje. Na pričakovano nesrečo se lahko pripravimo, tako da se pravočasno poučimo, kaj lahko naredimo pred nesrečo, s katerimi ukrepi lahko omilimo njene posledice, kako ravnamo med njo in po njej.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je napotke, ki so bili v preteklih letih objavljeni v samostojnih publikacijah (zgibankah in plakatih) in na spletni strani, združila in objavila v knjižici Delujmo preventivno, ki jo dopolnjujejo plakat, telop s slovenskim znakovnim jezikom in lani narejeni aplikacija 112 – napotki ter spletna hiša Ste storili vse za varen dom?.

Podrobnejše napotke ob nesrečah si lahko preberete v Napotkih prebivalcem ob nesrečah. Za otroke pa je bila izdana didaktična igra Delujmo preventivno.

V preteklih 11 letih so bile v projektih »Oktober – mesec požarne varnosti« izdelane zloženke za naslednje teme:

Leto Tema/slogan Poudarek na vsebinah
2016 Delujmo preventivno varstvo pred požarom ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
2015 Ko zagori, naj se ti ven mudi evakuacija ob požaru
2014 Ko zagori, pomoč potrebujemo vsi požarna varnost za gluhe in naglušne, slepe in slabovidne, gluhoslepe, gibalno ovirane osebe
2013 Začetni požar lahko pogasite sami izbira, namestitev in uporaba gasilnika v gospodinjstvu in vozilu
2012 Po potresu lahko tudi zagori požarna varnost in potres
2011 Ste storili vse za varen dom? spletna hiša s povzetkom napotkov o požarni varnosti
2010 Ogenj ni igrača požarna varnost in otroci
2009 Varni pred požarom v tretjem življenjskem obdobju požarna varnost in starostniki
2008 Varujmo naravo pred požari
Vžigalice niso igrače
požar v naravnem okolju
2007 Ko zagori, naj se ti ven mudi evakuacija ob požaru
2006 Gasilnik v gospodinjstvo
Gasilnik v vozilo
izbira, namestitev in uporaba gasilnika v gospodinjstvu in vozilu
2005 Na pomoč! Požar! požar v bivalnem okolju, požar v naravnem okolju


Izdelane tiskane publikacije ter avdio in video vsebine posameznih tem so objavljene na spletni strani Publikacije, gradiva s posvetov pa na strani Posveti in seminarji.

Doplačilna gasilska poštna znamka

V Tednu požarne varnosti od 3. do 8. oktobra 2016 bodo posamezniki in ustanove dolžne prilepiti na vsako poštno pošiljko v notranjem in mednarodnem prometu doplačilno gasilsko poštno znamko v vrednosti 0,15 evra, razen na pošiljke knjig, časopisov in revij.

Zbrana sredstva od prodaje doplačilnih znamk bo Gasilska zveza Slovenije uporabila za izenačevanje materialne opremljenosti gasilstva in spodbujanje mladine za delo v gasilstvu.

Vir: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Gasilska zveza Slovenije


<< Nazaj | Novice