Mali grad

Delovni sestanek podžupana in vodij oddelkov občinske uprave z Vesno Sušec Šuker, pooblaščenko na področju upravljanja z vodami z Agencije Republike Slovenije za okolje

19.01.2011

 

Popoldan so se na delovnem sestanku zbrali predstavniki občinske uprave skupaj s podžupanom Robertom Kokotcem in predstavnico ARSO, Vesno Sušec Šuker.

Predstavniki občinske uprave so predstavili perečo problematiko s področja pridobivanja soglasij preteklih nerešenih projektov, gradnjo objektov ob vodotokih,  se seznanili s stanjem prenosa zemljišč iz ARSO na občino (le- to se je s 1.1. 2011 preneslo na pristojnost Ministrstva za okolje in prostor ), obravnavali pa so tudi problematiko vodotokov v občini Kamnik. Šukerjeva je seznanila zbrane, da je del sredstev letošnjega proračuna namenjen tudi za reševanje manjših problemov v občini Kamnik, vsekakor pa je glavna naloga Agencije dokončati sanacijo poplav iz leta 2007 in 2010, ki v lanskem letu ni bila realizirana.

Na koncu je Šukerjeva pohvalila zgledno delovanje občine Kamnik z Agencijo, skupaj pa so se dogovorili za nadaljnje produktivno sodelovanje.


<< Nazaj | Novice