Mali grad

Delavnica o umirjanju prometa v Kamniški Bistrici

12.11.2010

 

V Kamniški Bistrici je v okviru mednarodnega projekta CO2 NeuTrAlp potekala delavnica na temo umirjanja prometa v dolini reke Kamniške Bistrice.

CIPRA Slovenija v okviru mednarodnega projekta CO2 NeuTrAlp, katerega partner je Center za razvoj Litija v sodelovanju z Občino Kamnik, izvaja študijo o umirjanju prometa v Kamniški Bistrici.

Cilj razprave, ki je potekala v oktobru, je priprava predloga načrta umirjanja prometa, ki bo osnova za razvoj trajnostnega turizma v dolini Kamniške Bistrice. Prve razprave so se udeležili turistični delavci, predstavniki društev in podjetij, predstavniki Občine Kamnik in Agencije za razvoj turizma in podjetništva Kamnik, Meščanska korporacija Kamnik, Zavod za gozdove Slovenije, podjetji Gozd Ljubljana in Kam Bus ter Direkcija RS za ceste.

Uvodoma so se zbrani strinjali, da je organizacija in omejitev prometa v dolini nujna, saj bodo prebivalci in obiskovalci doline le tako imeli v prihodnosti koristi od naravnega okolja. Dušan Prašnikar in Matej Ogrin (CIPRA Slovenija) sta predstavila prometno analizo doline Kamniške Bistrice, intervjuje ciljnih skupin o problematiki prometa ter primere praks reševanja prometnih težav v alpskem svetu. Zbrani so se strinjali, da je kot prvo potrebno vedeti in se dogovoriti, kaj želijo v prostoru in s prostorom. Pomemben je tudi nadaljnji potek ustanavljanja regijskega parka in lastništvo.

V nadaljevanju so bila mnenja deljena glede ureditve na posameznih področjih, vsi pa so se strinjali, da je namesto omejevanja prometa smiselno razmišljati o njegovem upravljanju in umirjanju. Nujno je potrebno urediti infrastrukturo (označevalne table), zmanjšati je potrebno hitrosti v prometu ter urediti kolesarsko pot, ki poteka od Domžal severno ob Kamniški Bistrici. Ta bi pomenila za dolino veliko pridobitev, ker pa ni pravega prostora in tudi sredstev za gradnjo kolesarske poti, so bili zbrani enotni, da je rešitev potrebno poiskati v sodelovanju z državo.

Cipra bo že konec tega meseca pripravila drugo delavnico, na kateri bodo podani različni predlogi ureditve v dolini Kamniške Bistrice.

 


<< Nazaj | Novice