Mali grad

Delavnica Mrežnega podjetniškega inkubatorja Savinjske regije

01.03.2011

 

Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije je včeraj v prostorih Občine Kamnik organiziral delavnico na kateri so predstavili aktualni razpis Slovenskega podjetniškega sklada P2 – subvencije za zagon podjetij. Predmet razpisa so subvencije za podjetja v subjektih inovativnega okolja (tehnološki parki, podjetniški in univerzitetni inkubatorji), ki jih razpisuje Slovenski podjetniški sklad v letu 2011. Okvirna višina subvencij v letu 2011 znaša 4.100.000 evrov.

Razpis je namenjen podjetjem, za katere je značilen visok delež znanja v storitvah ali proizvodih, potencial hitre rasti, izobrazba in ekspertno znanje zaposlenih, višja dodana vrednost na zaposlenega in nastop v globalni tržni niši. Subvencije omogočajo podjetjem, ki ne razpolagajo z zadostnimi finančnimi sredstvi, hitrejši in intenzivnejši razvoj projektov in s tem izboljšanje finančnega položaja podjetij. Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki sodelujejo v subjektih inovativnega okolja. Izbrani vlagatelji lahko v treh letih pridobijo 70.000 evrov. Rok za oddajo vlog je 25.3. 2011 (vlogo za namen kandidature je potrebno oddati do 7.3.2011 na MPI Savinjske regije).

Dodatne informacije o razpisu potencialni vlagatelji lahko dobijo na sedežu Poslovne enote MPI Kamnik, Maistrova ulica 18, Kamnik (telefon: 01/831 81 97, uradne ure: ponedeljek, sreda in petek med 9.00 in 12.00 uro) ali na sedežu MPI Savinjske regije, Kidričeva ulica 25, Celje (telefon: 059 09 11 03; e-pošta: podjetniski@inkubator-celje.si). Pisno gradivo je dosegljivo tudi na Občini Kamnik, Oddelek za gospodarske dejavnosti in finance, telefon 01/831 81 12.


<< Nazaj | Novice