Mali grad

Delavci iz programa javnih del pripomorejo k lepšemu in urejenemu videzu našega mesta

15.11.2016

 

Na Občini Kamnik je v programu javnih del zaposlenih 10 javnih delavcev, ki v vseh letnih časih skrbijo za čistočo mestnega jedra Kamnika in njegove okolice.

Delavci iz programa javnih del pripomorejo k lepšemu in urejenemu videzu našega mesta

V jesenskem času so zelo skrbni za odpadajoče se listje na javnih površinah in posledično tudi za čiščenje muld (Ljubljanska cesta, Kranjska cesta,  Žale, Perovo,  Palovška cesta, Novi trg, Podgorje, Šolska ulica, Medvedova ulica, Tomšičeva ulica, Gregorčičeva ulica, Maistrova ulica, Prešernova ulica, Parmova ulica , Perovo pešpot, Steletova cesta, Kovinarska cesta, Streliška ulica, Usnjarska cesta, okolica Doma kulture Kamnik), ravno tako skrbijo za vzdrževanje in vodenje javnega stranišča.

V prejšnjem mesecu so odpravili posledice vandalizma na steklenih nadstrešnicah na avtobusnih postajališčih ob Ljubljanski cesti. Z nespametnim dejanjem oziroma vandalizmom jim je storilec povzročil veliko dela, da so podhod na Šolski ulici preuredili v prvotno stanje, vsekakor pa je s svojim nezaslišanim dejanjem pokazal nespoštljiv in zaničevalen odnos do dela otrok in pomena poslikav, ki so s sloganom »S POZITIVNO MISLIJO V LEPŠI DAN« želeli prinesti kanček pozitivizma mimoidočim.

Zaposleni v programu javnih del svoje delo opravljajo skrbno in vestno, predvsem pa z veliko mero odgovornosti, za kar jim je hvaležna tudi občinska uprava Občine Kamnik.


<< Nazaj | Novice