Mali grad

Dela na Povezovalni cesti treh mostov potekajo po načrtu

19.01.2010

 

Kljub poznemu začetku gradnje, h kateremu so botrovali pritožbeni postopki v fazi javnega razpisa, smo z izvajalskimi deli na Povezovalni cesti treh mostov v jesenskem času z intenzivno gradnjo in odličnim sodelovanjem izbranih izvajalcev uspeli realizirati prvotno zastavljeni terminski plan za leto 2009.

Opravljena so bila vsa pripravljalna dela na celotni trasi, izgrajeni so bili nasipi na glavni trasi, urejajo se še priključki in križišča. Začela so se tudi dela na premostitvenih konstrukcijah. Po terminskem planu izgradnje je bila pred obdobjem nevarnosti visokih voda v času jesenskega deževja planirana izgradnja krajnih opornikov na mostu čez Kamniško Bistrico, ki je bila glede realizacije dinamike ena najbolj kritičnih točk gradnje. Izgradnjo mostnih opornikov je Vegradovi ekipi z veliko truda in dela tudi ob sobotah uspelo pravočasno zaključiti in velike vode, ki so se pojavile v božičnem času, niso mogle več ogroziti izvedene konstrukcije. Tudi vreme nam je bilo letošnjo jesen naklonjeno, saj smo zaradi ugodnih temperatur za gradnjo ter ob manjših padavinah uspeli realizirati večino planiranega dela, kar je bilo tudi ključnega pomena za uspešno črpanje pridobljenih nepovratnih sredstev. Trenutne vremenske razmere še vedno omogočajo delo na inženirskih objektih (mostnih konstrukcijah), kjer trenutno dela spet potekajo. Na cestnem delu pa bomo z deli pričeli takoj, ko bodo snežne oziroma vremenske razmere to dopuščale.

Z deli nismo pričeli edino na predvidenem krožnem križišču na obvozni cesti – pri bencinskem servisu OMW z namenom, da bo promet na obvozni cesti moten čim krajši čas. S pripravljalnimi deli na krožišču bomo začeli takoj, ko bo vreme dopuščalo. Ob tem se bo najprej pripravil del trase, kjer ne bomo posegali v cestišče, (promet ne bo moten), nato se bodo preostala dela planirala časovno čim racionalneje. O poteku gradnje krožišča ter morebitnih motnjah in zaporah v prometu bomo sproti obveščali javnost.

Povezovalna cesta treh mostov Povezovalna cesta treh mostov

Predvidoma do konca januarja se bo začela gradnja komunalne infrastrukture in inštalacij (razsvetljava, elektro, semaforji, vodovod, odvodnjavanje) na že izgrajenem delu cestišča, nato sledi finalizacija nosilnega sloja ter v zaključni fazi izvedba grobega in finega sloja asfalta, ureditev cestnih označb, postavitev ograj, razsvetljave in cestne signalizacije.

Vsa dela na Povezovalni cesti treh mostov bodo predvidoma zaključena poleti 2010, saj imamo v skladu s pogodbo o pridobljenih nepovratnih evropskih sredstvih obvezo, da jeseni pridobimo uporabno dovoljenje za omenjeno cesto.


<< Nazaj | Novice