Mali grad

Dejavnosti LAS Kamnik v letu 2020 in poziv kamniškim nevladnim organizacijam za projekte s področja preprečevanja zasvojenosti

17.08.2020

 

Dejavnosti LAS Kamnik v letu 2020 in poziv kamniškim nevladnim organizacijam za projekte s področja preprečevanja zasvojenostiLokalna akcijska skupina Kamnik (LAS) na ravni lokalne skupnosti usklajuje preventivne aktivnosti in pripravlja usklajene ukrepe na področju preprečevanja zasvojenosti ter spremlja njihovo izvajanje. Temeljni cilji LAS so povezovanje različnih akterjev na lokalni ravni, priprava in izvedba analize stanja, razvoj preventivnih programov in programov zmanjševanja škodljivih posledic rabe in zlorabe drog ter drugih kemičnih in nekemičnih zasvojenosti. Izvajalec in koordinator LAS v občini Kamnik v letu 2020 je Mladinski center Kotlovnica.

V letošnjem letu LAS načrtuje naslednje aktivnosti:

Finančna sredstva namenjamo šolam za financiranje obstoječih programov.

Razpis za mladinske nevladne organizacije za projekte s področja preprečevanja zasvojenosti.

Izvedba ankete z namenom ugotavljanja trenutnega stanja.

Z namenom vključenosti mladih in vidnostjo problema zasvojenosti bomo izvedli likovni natečaj na temo zasvojenosti.

Gostovanje preventivnih delavnic, ki so namenjene šolski mladini z vseh kamniških osnovnih šol.

Izvedba na vsaj enem večjem dogodku v občini Kamnik, ki se ga udeležujejo mladi, z namenom seznanjanja čim širšega kroga mladih o pasteh zasvojenosti z drogami.

Izobraževalna srečanja za starše otrok in mladostnikov, kamor so vabljeni tudi strokovni delavci kamniških šol.

Namen posveta je poglabljanje znanja o tematiki zasvojenosti in spodbujanja razprave ter sodelovanja med institucijami.

Nadaljujejo se izobraževalna srečanja za starše otrok in mladostnikov, kamor so vabljeni tudi strokovni delavci kamniških šol. Vsa predavanja bodo potekala v prostorih Mladinskega centra Kotlovnica (Fužine 10, 1241 Kamnik – v stavbi Doma kulture Kamnik) in bodo izvedena med septembrom in novembrom 2020, točne datume bomo še določili. V primeru izrednih razmer bodo predavanja potekala preko spleta.

LAS tudi letos vabi k sodelovanju na pozivu za nevladne organizacije. Predmet poziva je financiranje projektov nevladnih organizacij, ki so namenjeni preventivni dejavnosti na področju preprečevanja zasvojenosti od drog in nekemičnih zasvojenosti mladih od 15 do vključno 29 let ter njenih negativnih posledic, pa tudi ozaveščanju ciljne javnosti o tej problematiki in širši promociji zdravega in aktivnega življenjskega sloga mladih, pri čemer pa mora projekt izrecno vsebovati dimenzijo preprečevanja zasvojenosti od drog ali nekemičnih zasvojenosti pri mladih.

Poziv velja do porabe sredstev, a najkasneje do 9. novembra 2020. Prijave je potrebno oddati v tiskani obliki po pošti ali v nabiralnik na naslov MC Kotlovnica, Fužine 10, 1241 Kamnik, s pripisom »Pozivs LAS za NVOje«. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.kotlovnica.si.

Sofinancer koordinacije in izvajanja dejavnosti Lokalne akcijske skupine Las – preprečevanje zasvojenosti od drog v letu 2020 je Občina Kamnik.

Besedilo in fotografija: Mladinski center Kotlovnica


<< Nazaj | Novice