Mali grad

Dejavnosti LAS Kamnik v letu 2019 in povabilo k sodelovanju na pozivu LAS za nevladne organizacije

08.07.2019

 

Dejavnosti LAS Kamnik v letu 2019 in povabilo k sodelovanju na pozivu LAS za nevladne organizacijeLokalna akcijska skupina Kamnik (LAS) na ravni lokalne skupnosti usklajuje preventivne aktivnosti in pripravlja usklajene ukrepe na področju preprečevanja zasvojenosti in spremlja njihovo izvajanje. Temeljni cilji LAS so povezovanje različnih akterjev na lokalni ravni, priprava in izvedba analize stanja, razvoj preventivnih programov in programov zmanjševanja škodljivih posledic rabe in zlorabe drog ter drugih kemičnih in nekemičnih zasvojenosti. Izvajalec in koordinator LAS v občini Kamnik v letu 2019 je Mladinski center Kotlovnica.

V letošnjem letu LAS načrtuje naslednje aktivnosti:

Izvedba ankete z namenom ugotavljanja trenutnega stanja.

Izvedba na vsaj enem večjem dogodku v občini Kamnik, ki se ga udeležujejo mladi, z namenom seznanjanja čim širšega kroga mladih o pasteh zasvojenosti z drogami.

Izobraževalna srečanja za starše otrok in mladostnikov, kamor so vabljeni tudi strokovni delavci kamniških šol.

Gostovanje preventivnih delavnic, ki so namenjene šolski mladini z vseh kamniških osnovnih šol.

Pregled novodobnih pasti zasvojenosti, ki prežijo na posameznika in družbo in lahko vodijo do kemične ali nekemične zasvojenosti.

Namen posveta je poglabljanje znanja o tematiki zasvojenosti in spodbujanja razprave ter     sodelovanja med institucijami.

Finančna sredstva namenjamo šolam za financiranje obstoječih programov.

Razpis za mladinske nevladne organizacije za projekte s področja preprečevanja zasvojenosti.

Nadaljujejo se izobraževalna srečanja za starše otrok in mladostnikov, kamor so vabljeni tudi strokovni delavci kamniških šol. Vsa predavanja bodo potekala v prostorih Mladinskega centra Kotlovnica (Fužine 10, 1241 Kamnik – v stavbi Doma kulture Kamnik).

LAS tudi letos vabi k sodelovanju na pozivu za nevladne organizacije. Predmet poziva je financiranje projektov nevladnih organizacij, ki so namenjeni preventivni dejavnosti na področju preprečevanja zasvojenosti od drog in nekemičnih zasvojenosti mladih od 15 do vključno 29 let ter njenih negativnih posledic, pa tudi ozaveščanju ciljne javnosti o tej problematiki in širši promociji zdravega in aktivnega življenjskega sloga mladih, pri čemer pa mora projekt izrecno vsebovati dimenzijo preprečevanja zasvojenosti od drog ali nekemičnih zasvojenosti pri mladih.

Poziv velja do porabe sredstev, a najkasneje do 11. novembra 2019. Prijave je potrebno oddati tiskani obliki po pošti ali v nabiralnik na naslov MC Kotlovnica, Fužine 10, 1241 Kamnik, s pripisom »Razpis LAS za NVOje«. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani www.kotlovnica.si.

Sofinancer koordinacije in izvajanja dejavnosti Lokalne akcijske skupine Las – preprečevanje zasvojenosti od drog v letu 2019 je Občina Kamnik.

Besedilo: Mladinski center Kotlovnica


<< Nazaj | Novice